Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Двойка жезли

21 март - 31 март

Астрологично съответствие - Марс в Овен

Ключ. 2, Радост. Да се радваме на възможността и необходимостта самите ние да правим житейските си избори.

Идеи. Да разпознаем интуитивно новите възможности пред нас въпреки старите ни (повече или по-малко осъзнати) пристрастия и привързаности.

Чувства, емоции, настроение. Тъгата да отстъпи пред радостта, равнодушието – пред ентусиазма, песимизма – пред надеждата, унинието – пред вдъхновението. Да открием по-висока гледна и опорна точка.

Мисли. „Никой не може да слугува на двама господари...” Матей 6:24

„Моя е силата да решавам.” Курс на чудесата

Аз съм изборът, който правя във всеки един момент.

Действия, постъпки. Да дадем начален тласък на своя идея, като разпалим вътрешния си огън, без да прибързваме в споделянето на намеренията си.

Заблуждения. Да се раздвоим, да изберем да останем в „добре познатото зло”. Да проиграем ценен шанс за промяна. Да се страхуваме да пораснем и да се (само)определим. Два пъти да режем, преди да премерим.

Шансове. Да осъзнаем и приемем властта, която имаме над себе си и живота си, да я използваме градивно. Да вдигнем собствената си летва. Да си дадем възможност да надраснем самите себе си, градивно „да излезем от кожата си”.

Въпроси. Съществува ли избор или само отлагане на единствено вярното решение? Какво богатство държа в ръцете си? На прага на какво стоя?

Практика. Периодът в декадата на Двойка жезли (от 21 до 30 март всяка година) е подходящ да изясним и установим своята позиция – в житейска ситуация или по определен въпрос, да потърсим възможност за развитие в интересна за нас област, да обмислим следващата си стъпка в актуална и интригуваща ни житейска посока.

Разпознайте интересна идея, която носите в себе си – обмислете я, подложете я на вътрешна проверка, оценете стойността й за самите вас, преди да бъдете готови да я огласите и споделите. Такава вътрешна работа би ви помогнала да събудите и активирате идейния си потенциал, да си припомните свои пра-намерения, за които сте призвани и които очакват именно от вас своята реализация.

Развийте уменията си да балансирате в една ситуация между наличните „за” и „против”, да сте интуитивни и да следвате вътрешния си усет, да бъдете (и вътрешно) будни и активни. Предпазете се от собствената си прибързаност, действайте едва когато натрупате достатъчно вътрешен огнен заряд и достигнете високо ниво на вътрешна (фина) енергия, която да можете да претворите след това в думи и дела на радост. Защото радостта умножава благата.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.