Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Седмица чаши

13 ноември – 22 ноември

Астрологично съответствие – Венера в Скорпион


Ключ. 7, Вяра. Да вярваме, без да бъдем суеверни.

Идеи. Да си повярваме, за да направим верен избор. Да ослепеем за формата, за да прогледнем за същината.

Чувства, емоции, настроение. Желание, стремеж, търсене, мечтание, идеализъм, увереност, непосредственост.

Мисли. „Най-същественото е невидимо за очите.” Екзюпери

„Нищо нереално не съществува.” Курс на чудесата

„Всичко е възможно за този, който вярва.” Марк 9:23

Действия, постъпки. Да проверим изборите си. Да отворим очите си. Да се освободим от чужди и ненужни програми, от фикс-идеи. Да разчупим стара емоционална представа за себе си.

Заблуждения. Да (се) ограничаваме и (само-)залъгваме. Да се опияним и заблудим. Да подменим собствения си избор.

Шансове. Да си възвърнем контрола над себе си, над енергията, с която разполагаме. Да устоим на собствени и чужди изкушения. Да се освободим от фалшификатите в живота си. Да дадем и да получим самостоятелност. Да (се) откажем да преодоляваме нереални препятствия по пътя си. Да удържим победа над излишното, което сме създали и на което сме се поддали.

Въпроси. Идентифицирам ли се с обекта на своето желание? От какво съм зависим? Избирам или ме избират? Виждам или ми се привижда? На кого се доверявам напълно?

Практика. Периодът в декадата на Седмица чаши (от 13 ноември до 22 ноември всяка година) е подходящ да разчупим свой мисловно-емоционален порочен кръг и да си възвърнем свободата.

Осъзнайте реалността си – проверете стойността на онова, с което сте се обградили, което сте пожелали и което вече притежавате. Освободете се от чужди желания и избори, от чужди цели и чужди средства за тяхното постигане. Потърсете къде сте създали разминаване, несъответствие и коригирайте гледната си точка. Фокусирайте се в онова, което е истинно за вас.

Освободете себе си и света от своите страхове и химери. Използвайте въображението си съзнателно, по същество, ползотворно. Надраснете старите си умения, опити и разграничения. Надскочете своите очарования и разочарования, намерете своя висок съзидателен емоционален център и се устремете уверено към него.

Откажете се от своята болезнена привързаност към хора, вещи и идеи, от страховете си за провали и от надеждите си за оправдани очаквания. Осъзнайте и използвайте във всеки един момент правото си на свободен избор. Бъдете собствените си освободители – навийте емоционалния си будилник и чуйте посланието на своя сън за събуждане.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


 

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.