Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Карта таро на декадата


Петица пентакли

21 април - 30 април

Астрологично съответствие - Меркурий в Телец

Ключ. 5, Благост. Да преминаваме през житейските изпитания с благодарност и без да забравяме, че храмът е вътре в самите нас.

Идеи. Да рискуваме и да излезем извън познатите и сигурни граници, да израснем и да изпитаме себе си в нова житейска ситуация. Да (си) помогнем в нужда. Да бъдем пионери и да потърсим нов, неутъпкан път.

Чувства, емоции, настроение. Вяра, усещане за смисъл, упоритост, издръжливост. Съчувствие.

Мисли. Болестта е защитен механизъм срещу истината. (Курс на чудесата)

„Приятел в нужда се познава.”

Всяка криза е шанс.

Действия, постъпки. Да поискаме или да дадем ценен съвет, да се ангажираме. Да потърсим какво сме загърбили, кое „куца” – в работата, в отношенията, в начина, по който общуваме със себе си и със своите близки.

Заблуждения. Да (се) предадем, да (си) изневерим. Да се страхуваме и да избягваме предизвикателствата. Да подценяваме себе си, да се чувстваме бедни и изоставени. Да прехвърлим опората си върху някого или нещо извън самите нас. Да предприемем ненужни рискове, да допуснем ненужни загуби. Да се изчерпим енергийно.

Шансове. Да избегнем или да преодолеем житейска криза. Да научим и приложим на практика важен житейски урок. Да развием ценни умения за справяне в трудни ситуации. Да изпитаме „в нужда” какви приятели имаме – и какви приятели сме самите ние.

Въпроси. От какво се срамувам? Може ли „болен здрав да носи”? Оправдано ли е насилието „за добро”?

Практика. Периодът в декадата на Петица пентакли (от 21 април до 30 април всяка година) е подходящ да се отворим за промени и да приемем попътните трудности и предизвикателства, които каляват духа и тялото ни.

Провокирайте себе си и излезте „навън”, потърсете нов източник на енергия, нова гледна и опорна точка.

Разчупете статуквото, допуснете известен риск, не се презастраховайте – за да не ограничите сами себе си в рамките на „добре познатото” зло или добро. При необходимост признайте и назовете актуален проблем, „рана”, приемете ги, споделете ги, за да може след време да намерите решение и лек за тях.

Излезте извън кръга на собствените си проблеми – ангажирайте се с някого „другиго”, споделете грижите му, превърнете се в приятел, в „друг”-ар.

Научете се да изразходвате навременно и уместно енергията си, силите си – особено ако преминавате през труден и несигурен участък от пътя. Доверете се на интуицията си, повярвайте си. Следвайте пътя си и търсете ключа към решенията си вътре в самите вас – значимите житейски врати се отключват отвътре.


Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.


Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.