Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Интервю за Burgasnews.com

Госпожо Смилянова, кое е това, което е най-важно да знае човек за таро?

Таро е до голяма степен западнa езотерична система, която посредством символи отваря ценна възможност за общуване най-вече със самите нас, с посланията и задачите, които всеки от нас носи в душата си. Таро картите сами по себе си са средство – и като при всяко средство отговорността за неговото приложение е в ръцете, които го държат.

За какво може да се допитаме до таро?

За всичко, което ни интересува и което ни вълнува. Обикновено търсим помощ, опора в трудни моменти. А би било добре да бъдем будни и заинтересувани и когато не сме „притиснати до стената” от хора, обстоятелства и от самите себе си. Не е необходимо и препоръчително и да превръщаме таро в патерица. Здравата среща с тази система (а и с каквото и да е) ни прави по-самостоятелни, не зависими и безпомощни във взимането на решения.

Има голямо разнообразие от таро карти. До каква степен вида на картите може да има значение?

Таро системата е устроена по определен начин, подчинена е на определени правила. Те са гъвкави до известна степен и дават възможност за интерпретиране от различни автори, всеки от които разказва таро-историите през собствения си светоглед и светоусещане. Това е като една и съща житейска история, пресъздадена от различни писатели. Някои творби са по-талантливи и по-близо до центъра, други – ексцентрични в по-малка или по-голяма степен. Всъщност таро картите са своеобразни врати към вътрешното ни пространство – добре е вратата да е добре направена и да ни допада, но не това е най-същественото, а посоката, която ние следваме.

Поглед в миналото, бъдещето или в настоящето е този тип езотерична система?

Погледът следва намерението и мисълта. Накъдето гледаме, натам насочваме вниманието, енергията си и с това се свързваме. Считам, че най-пълноценно можем да използваме тази система, като насочваме погледа си навътре, в търсене на скритите ни съкровища. Всъщност ние разполагаме единствено с едно непрестанно настояще.

Може ли наистина таро да предрече физическа смърт?

Не виждам никакъв смисъл от подобно търсене на информация, освен за евтини и ненужни спекулации. Ние можем да се самопрограмираме до известна степен – посредством личната си воля, основен наш дар, с който по собствен избор си пречим или си съдействаме. И в психологията съществува добре познатият принцип на самодетерминиращото се пророчество. Посоката ни на търсене е препоръчително и полезно да бъде подчинена на принципа „Увеличавай светлината – не се бори с тъмнината”. И естествено – „Не търси под вола теле”. В таро има карта, наречена Смърт. Наименованието й често стряска, но тя е свързана с дълбока трансформация, с възможност за цялостно обновление и изцеление.

Каква е вероятността човек да бъде подведен при срещата си с таро и до колко един консултант може да влияе на този процес?

Човешкият, субективният фактор има значение. Ние правим своите избори едновременно и съзнателно, и подсъзнателно. И те ни водят нужните ни в момента хора и обстоятелства. В психотерапията (и не само) действа добре познато правило – всеки ходи при най-добрия терапевт. Нужният му на този етап. Трябва да поемем отговорност за своите избори, а не да прехвърляме върху другите отговорността (и обвиненията) за живота си. Защото така преотстъпваме силата си.

Необходим ли е винаги посредник (консултант) при този тип езотерична система или всеки може да я "прочете"?

Всеки трябва за себе си да избере пътя, учителя, начина, средството. Особено в началото, до един момент помощта отвън улеснява, подпомага сериозно процеса на опознаване, на изучаване на подобна система, работата с нея. Човек не е затворена система – ние сме свързани един с друг, оглеждаме се взаимно, онагледяваме „слепите си петна”, спасяваме се един друг от вътрешни клишета и самозаблуди. А и има хубава максима – „Всеки преподава във всеки момент.”

Наскоро представихте книгата си "Таро. Попитай сам себе си или ще го бъде тъй както аз не зная". С какво тя може да бъде полезна на своя притежател?

Наричам я книга за себеакордиране. Замислена е да подпомага читателя в процеса на адекватно  - спрямо задачите на душата му - възприемане на себе си и на света, да му помага да бъде буден и отговорен за своите решения и избори. Да (си) бъде полезен.

Смятате ли таро за магическа система и ако да коя е най-голямата магия, на която сте била съпричастна?

Магията е в самите нас, които сме деца на светлината. Всяко нещо, до което се докосваме с любов и милост, се променя по магичен начин. Най-голямата магия, на която съм била съпричастна, и като участник, и като наблюдател, е свързана с това да простим от цялата си душа – и така да допуснем любовта в живота си, своя и на другите.

Декември 2013


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.