Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Интервю за списание Жената днес, август 2007 г.

Илиана Смилянова: С таро откриваме своя път

Интервю на Лилия Попова

 • – Илиана, как започна да се занимаваш с таро?
 • – Уж случайно, в кавички, защото в този свят няма случайности. Започнах през 2000 г. Учех психотерапия, но точно тогава бях на кръстопът, исках да се откажа. И в този кръстопътен момент прочетох една книга – "Съдбата като шанс" на Торвалд Детлефсен, който по много достъпен, но същевременно задълбочен начин представя езотериката. Там прочетох за таро, изведнъж спонтанно реших, че искам да си купя карти, и отидох на "Славейков". Имаше избор от 3-4 колоди, а аз си избрах тази на Уейт, която се оказа и най-разпространената. Започнах сама. Купих си книги, гледах на приятелки. Беше много интересно преживяване - ровиш, търсиш, сравняваш. Ходила съм на курсове тук и в чужбина. Това лято бях в Австрия на курс при един германец – Хайо Банцхаф, който издава книги, една от които е преведена и у нас. Уча непрекъснато. От няколко години правя и консултации.
 • – Детлефсен предлага много пътища, таро е само един от споменатите. Ти как усети, че искаш да се занимаваш точно с таро?
 • – Ние срещаме много хора, но с някои от тях решаваме да се сприятелим или да живеем. Това е избор, който правиш много ирационално, без все още да имаш обяснение защо го правиш. Всъщност правим и много мимолетни избори, които след това не продължаваме да следваме. Таро е едно от нещата, в които съм най-постоянна в живота си, вече толкова години. И интересното е, че и в тази област, колкото повече дълбаеш, толкова повече има за научаване, отиваш все по-дълбоко и по-дълбоко. Таро е система за себепознание, не е само предсказателна система, като каквато е популярна и като каквато хората искат да я използват. Всъщност това е много дълбока езотерична аналитична система, която ти помага да влезеш под повърхността на нещата.
 • – Как е възникнало таро? От кого ни е завещано?
 • – Много се рови и търси откъде и кога е възникнало тарото, какъв е първоизточникът. Има най-различни теории и защитниците на всяка от тях изравят различни аргументи, особено за произхода на таро. Търси се в посока Атлантида, Египет, Индия.Всъщност произходът винаги е един и същ, някъде в центъра всички неща се събират. И когато започнеш да се занимаваш с таро, разбираш, че всичко това не е от такова значение, защото то работи със символика, която ние откриваме абсолютно навсякъде – в митовете, в приказките, в различните вярвания. И вече нещата започват да кореспондират едно с друго, виждаш как всичко си идва на мястото. И таро просто е един възможен прочит, една врата към центъра.
 • – Има най-разнообразни колоди с карти таро. Няма ли все пак някакви древни правила, които трябва да се спазват при изработката им? Или може да се импровизира?
 • – Класическата колода е със 78 карти. Някъде има колоди с 1-2 карти повече. Например в колодата на Ошо самият той е изобразен на една карта. Някои колоди имат една допълнителна бяла карта, която, когато бъде изтеглена, означава, че не е време за отговори. Салвадор Дали е правил свое таро. Има колоди по Да Винчи, по Дюрер, по други художници. Аз съм представител в България на швейцарската фирма AG Muller, която пък от своя страна представлява US Games. Те произвеждат и разпространяват най-разнообразни колоди. Вярно е, че изборът вече е толкова голям, че човек може да се загуби. При изработката на картите може да се импровизира в някакви определени рамки, но така, че да не се избяга от същността на системата. Всяка карта отговаря на някакви основни изисквания, които обаче всеки може да интерпретира по различен начин - всяко нещо ние пречупваме през себе си, тъй като сме индивидуалности. Проводници, през които светлината минава по различен начин. И както една и съща случка отделните хора ще я разкажат по различен начин, така и авторите на различните колоди таро интерпретират информацията, смисъла на отделните карти, по различен начин. Има колоди, които според мен са по-близо до центъра на нещата, има колоди, които са много хубави, но аз ги наричам "частни" колоди, защото те дават вярна представа, но частична. Все едно да ви покажа един ъгъл от тази къща, той е част от къщата, но не е цялата къща. Въпреки че на принципа на холограмата, всеки атом си съдържа цялото, то е заложено вътре.
 • – Сега ще питам от позицията на рациото. Как може таро да ми помогне? Та това е една карта, на която някой е нарисувал нещо. Как тя прави връзка с моята душа, бъдеще, настояще, със себепознанието..
 • – Таро е символна система, тя работи със символи, а не с думи. А символите са езикът на подсъзнанието. За мен не случайно самият термин е "гледане на карти". Трябва да се гледат картите. Аз не работя с таро, ако човек не гледа изображенията. Защото именно магията се случва - в буквалния смисъл на думата, "закопчават се" нещата, когато човек гледа символите. Това са същите символи, които всички ние сънуваме. И по същия начин, както символът ти носи някакво познание в съня, независимо дали си спомняш този сън или не, независимо дали рационално го тълкуваш след това или не - човек може да отиде много далече в тълкуването на един сън и много ползотворно да използва после неговото послание - по същият начин и таро носи послания. Гледайки картата, хората получават и на подсъзнателно, интуитивно ниво важно за тях послание. Срещат се със себе си. Аз помагам до известна степен за тази среща, защото съм преводач от езика на символите. Като преводач, който те свързва с човек, говорещ на чужд език. Аз всъщност те свързвам със самия теб, срещаш другата си, невидимата половина, която рациото, дневното ти съзнание, не може да види в обикновена житейска среда. Колкото по-дълго човек работи с такава система, толкова все по-буден и адекватен става във всяка една ситуация. Това е и идеята. Не да се срещаме със себе си само в някакви специални, определени случаи, а тази среща, този контакт да става все по-чест и по-силен. Когато задаваме въпрос, той съдържа в себе си и своя отговор. Те са като ин и ян. И срещата на въпроса с отговора става именно посредством символите. Символите са достъпни за всеки, това е усещане, което не е толкова рационално и не мога да го обясня рационално. Само мога да кажа, че таро помага, така както всяка една подобна система – астрология, нумерология, И-Дзин и т.н., като ти осветлява ситуацията. Все едно си в една тъмна стая и запалваш лампата, и виждаш накъде вървиш, откъде идваш, каква е ситуацията, в която се намираш, какво се иска от теб, за да бъдеш адекватен на тая ситуация, за да можеш да продължиш напред, а не да циклиш непрекъснато и да се спъваш в едни и същи проблеми.
 • – Трудно ли е човек сам да вникне в символите без преводач?
 • – Като при всяко нещо се иска постоянство и търпение. Така както при връзката с един човек се иска време и упорство - да го опознаеш, да разбереш, а и той да разбере, че интересът ти е траен, че наистина искаш да се свържеш с него. Трудността, когато човек работи с таро сам за себе си, е да успее да остане безпристрастен. Защото ,когато питаме за самите себе си ,ние сме изпълнени със страхове и надежди и те ни отклоняват в една от двете посоки и ни пречат да погледнем на нещата отстрани и да прочетем информацията, която получаваме, максимално обективно. Таро ни предоставя огледална система, при която ,задавайки въпрос, "оглеждаме" отговора. И всяка една емоция, независимо дали позитивна или негативна, набраздява тази огледална повърхност и се оглеждаме в криво огледало. Образът е правилен, но отражението му го четем изкривено.Този проблем би могъл да съществува и когато работиш с таро за някого, с когото си силно емоционално свързан. Трябва да се опитаме максимално да се изчистим от очакванията и предварителните си нагласи. И това е много важно ,когато работиш с таро, защото понякога отговорът, който питащият получава, не е моят отговор като личност, житейски опит, гледна точка. Защото човек често отговаря през призмата на морала, възпитанието, опита си, срещите си, разочарованията си, а пък този път, този участък от пътя, който за мен е верен, може би за него не е, той си има свой участък от пътя. Тук идеята е, че таро позволява на човека да открие собствения си път, не моя, не на картите, защото те са само средство, с което човек да получи отговора. Знаците са навсякъде около нас. Човек трябва да учи езика на символите, да знае добре езика на системата, с която работи. Всяка среща днес, това дали ще намериш място за паркиране, дали ще ти се обади някой по грешка .. навсякъде има такива някакви знаци, гобленът е пълен с бодове, които водят нанякъде, но повечето пъти така минават и заминават покрай нас.
 • – Ако вярваме на Детлефсен, то няма нищо случайно на този свят...
 • – За да работим с таро, трябва да приемем, че няма нищо случайно. Иначе теглим някакви карти просто ей така от някаква колода..
 • – И ако няма нищо случайно, то как да се оправим в цялото това многообразие от знаци..мястото за паркиране, грешното позвъняване.. Ти самата за себе си можеш ли да тълкуваш всичките знаци?
 • – Е, всичките, разбира се, че не мога. Това е море от символи. Човек настройва съзнанието си на някаква честота и на принципа на резонанса започва да приема на тази честота. Ако си настроен на едиколко си мегахерца, хващаш една радиостанция. Сменяйки честотата, сменяш радиопредаванията в главата си, започваш да вибрираш, ставаш адекватен на други неща. Въздействайки върху себе си, започваш да се опознаваш и да опознаваш света. Идеята не е да владееш и управляваш света, а да го опознаваш. Той по принцип е създаден съвършен, такъв, какъвто е.
 • – А как да настроим приемника?
 • – Чрез работа, стъпка по стъпка. Светът е огледало, няма защо да се зъбим на изображението отсреща. Процесът е бавен и труден – много по-лесно е да видим проблемите на другия, отколкото своите собствени.
 • – В сайта ви има възможност всеки човек да си изтегли карта таро на деня с едно кликване върху нея. Реални отговори ли ще получи? С едно кликване на мишката, виртуално, без допир?
 • – Информацията може да дойде при теб по различен път. Това е друг начин на контакт, както когато си говориш с някого по скайп или телефона, а той е на другия край на света. В началото самата аз тръгнах по-скептично по отношение на интернет и таро, но сега сама се убеждавам, че там нещата работят много добре. И това, което си говорехме, че човек субективно може да повлияе донякъде, в интернет се избягва по-лесно. Въпреки че имам толкова много колоди, аз самата понякога си тегля карта от интернет. Въпросът обаче е как ще изтълкуваш тази информация, какво ще направиш с нея. Защото идеята не е само да я получиш. Повечето хора искат да я получат, а после не знаят какво да я правят и тя се обезсмисля. Макар че ти обективно може и нищо да не направиш с нея, но подсъзнателно си я носиш. Тя е като някакво хомеопатично лекарство, което стои в теб и работи. Според мен таро работи на същия принцип като хомеопатията, работи само с информация. Хомеопатията съдържа само информация, нищо друго, на чисто материално ниво няма един атом от изходната субстанция. По същия начин таро ти дава информация, която е лечебна, целебна, полезна за теб в този един момент. Таро е система, която ти дава точно толкова и тази информация, която ти е нужна. Защото, както знаем, и дозата прави лекарството. Има информация, която, ако ти се струпа наведнъж на главата, може да ти навреди много повече, отколкото да ти помогне. Лекарство в свръхдоза е отрова.
 • – Има ли някакво значение как е зададен въпросът, за да получим най-добрия отговор чрез таро?
 • – Колкото по-конкретен е въпросът, толкова по-конкретен е отговорът – на принципа на огледалото. Е, не е нужно чак толкова прецизно формулиране, защото таро винаги в края на краищата те довежда до верен отговор. Но е важно да има искрен интерес, наистина да имаш нужда от тази информация, да си готов и отворен за нея. Понякога таро прави демонстрация. Има по-недоверчиви хора, при които правим една подредба, след това теглим втори път, трети път, въртим се около въпроса, но излизат същите карти от 78-те. Вярата обаче винаги идва отвътре. Около теб ,със самия теб могат да стават страшно много чудеса и ти пак да не бъдеш убеден.
 • – Кажи ми повече за самите карти, има ли добри и лоши карти?
 • – Няма добри и лоши карти таро. Всяка карта си има плюсова и минусова страна, по-лесна и по-трудна страна, като всяко нещо в нашия двуполюсен свят. Всяка карта може да ти е трудна днес и по-лесна утре. След като е излязла една карта, то тя е полезна, нужна, важен ориентир по пътя. Таро е символна система и всеки човек влиза в контакт с тези символи. Важно е човекът да стане активен съучастник в гледането, да не е само пасивен слушател. Трябва да усети какво послание му носи на него тази карта.. В колодата има две групи карти - старши и младши аркани. Старшите аркани са 22. Аrcanum на латински означава тайна. Това са 22 архетипа, 22 големи, много мощни енергии, 22 реки, срещу които много трудно се плува. Младшите аркани са конкретното проявление на тези 22 архетипни енергии в нашето ежедневие. Да го обясня така. Всеки трябва да изучи един задължителен учебен материал, като в училище, но има и възможности за избор – т.нар. СИП-ове. Старшите аркани като цяло са свързани със задължителните предмети, а младшите – как ще ги изучаваме тези предмети, нашият избор, редовно ли ще ходим на училище, ще си пишем ли домашните, ще търсим ли извънкласно някаква допълнителна информация. Всеки може много бързо или по-бавно да обработи този материал, но в края на краищата трябва да го научи. Когато има старши аркани, питащият трябва да се отдръпне и да се опита да разшири зрителния си ъгъл, да види нещата в перспектива, да обозре по-голяма част от действителността. При старшите аркани конкретиката не е от толкова голямо значение, там идеята е глобално да сме на пътя. Докато при младшите аркани подходът е точно обратният. Приближаваме обектива и вече ни интересува не цялата сграда, а отделните тухлички, от които тя е построена, защото трябва да ремонтираме някъде в детайлите. И не ни интересува толкова глобално този ли е смисълът на нещата, това ли е човекът, дали някъде генерално не бъркаме, както е при старшите аркани, а по-скоро думите, които си разменяме, отделните жестове, ежедневните детайли. След консултацията с таро човек продължава да носи символите със себе си, те са като депо таблетки в организма, които продължават да излъчват послания и да светят като ориентири по пътя му.

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.