Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Интервю за в. Седмичен труд, 15.07.2004

В картите се оглеждат скритите ни проблеми

Интервю на Жени Костадинова

Илиана Смилянова е филолог по професия, изучавала е неорайханска терапия, но през последните години се занимава по-задълбочено с езотерика. От многото въпроси, на които не получавала отговор, тръгвал интересът й към картите Таро. Те се оказват огледало на скритите страни на личността ни и отразяват много точно проблемите ни и начините за справяне с тях.

"В езотериката колкото повече врати отваряш, толкова повече неща научаваш, твърди Смилянова. Но аз взех решение да се посветя на таро, за да концентрирам енергията си. Да открием отговорите на своите въпроси можем по много начини: чрез астрология, нумерология, кабала, хиромантия, руни и пр. Таро е от тези философско-предсказателни системи." Един от големите въпроси, който си задава човек, е предопределена ли е съдбата му или е плод на свободната му воля. Обикновено сме склонни да застъпване една от двете тези, а отговорът е по средата. Както казва германският психолог Торвалд Детлефсен, проблемът не е "дали-или", а "както-така и". Неговата книга "Съдбата като шанс" е настолна на Илиана, в нея тя за първи път прочела за таро. Убеждавам се, че в живота ни основна роля играе предопределеността, казва Смилянова. Всеки човек по своя път има уроци, които трябва да научи, основни спирки, на които трябва да спре, взаимоотношения, които трябва да отработи, изпитания, през които да премине. Информация за тези възлови моменти може да се получи с помощта на таро. Тя може да бъде панорамна, обхващаща целия живот на човека, или в по-малък мащаб, свързана с различни отрязъци от време или с конкретен проблем." В системата на таро основните житейски уроци са представени чрез т. н. Старши Аркани (аrcanum значи тайна), които са 22 на брой. Техните наименования са много показателни: например 0 – Глупакът, І – Магът, VІ – Влюбените, ХІ – Справедливостта, ХІХ – Слънцето и пр. Но те в никакъв случай не могат да изчерпят пълното значение на съответния проблем. "Таро е образна система, пояснява Илиана Смилянова. Тя въздейства и работи посредством символи, но да бъдат те разтълкувани докрай е невъзможно поради ограничеността на словото". Старшите Аркани в дадена подредба, в зависимост от това кога и къде се появяват, са показател за основен, възлов момент с голямо значение за човека. Но "старшинството " им не бива да води до подценяване на т. нар. Младши Аркани – 56 на брой. Докато Старшите Аркани илюстрират основния проблем, Младшите го детайлизират, уточняват, отговарят на въпроса "как". От практиката си Смилянова се е убедила, че картите са огледало на скритите ни проблеми. Това, което стои в дълбочина и е неосъзнато, при подредбата излиза наяве и ни помага да огледаме света около себе си, да го преподредим. Всичко в живота е осеяно със символи, въпросът е да ги забелязваме навреме и тълкуваме правилно. И ако по време на ритуала гадателят помага да открием тези "пътни знаци", да ги разберем, човекът също участва активно, гледайки картите и възприемайки ги подсъзнателно. Разбира се, самият ритуал е само онагледяване на ситуацията, в която сме. Но промените, които ни се подсказва да извършим, често свързани с дълбока вътрешна трансформация, са си лично наше дело. Човек трябва да е готов за промяна, от нея зависи и преобръщането на съдбата му. Защото ако правилно разбираме посланията на невидимия свят и се опитаме да ги приложим, става чудото, идва благодатта."Важен е пътят, не стигането на върха", казват мъдреците. Ако в Таро се говори за духовни принципи, в митологията на древните народи ги откриваме като богове, почитани заради тяхното влияние над човешката съдба. Принасяйки жертва на определено божество, човек е плащал своята "дан" към него, изразявал е уважение, пускал го е в живота си. Днешният човек може също да изрази своето почитание пред съответния "бог" – в случая като приложи даден принцип в живота си. Например на търпението, на смирението, на творчеството, на независимостта и пр.


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.