Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Асо мечове

Днес е ден, в който имате възможност да усетите и да използвате целия си интелектуален потенциал, да вземате бързи, точни и смели решения, да действате решително и хладнокръвно, без съмнения и колебания. Стремете се да мислите ясно и да общувате открито и недвусмислено. Отсявайте нужното от ненужното, пазете се от агресивни мисли и думи, за да не станете сприхави и раздразнителни, безкомпромисни и жестоки - и то най-вече към себе си.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.