Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Асо пентакли

Днешният ден ви предоставя възможност да реализирате свое намерение или поне да стартирате убедително свое начинание. Ваша идея може да придобие материални измерения, а усилията ви да доведат до видим резултат (например под формата на материален приход, подписване на договор, изгодно предложение за покупка или продажба, получаване на материална подкрепа). Вие можете да разпознаете и да използвате днешните шансове, но и да ги подцените или надцените, да ги пропуснете поради невнимание.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.