Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Асо жезли

Днешният ден ви предоставя изобилие от вътрешна енергия, от интересни идеи и възможности за тяхното обещаващо задвижване. Приливът на ентусиазъм и желанието за активност днес подпомагат вашите намерения. Може да вдъхновите сами себе си, а и да запалите творческата искра у другиго. Но оставена без фокус, без цел и посока, излишната енергия може да окаже твърде голям натиск върху вас, да ви провокира да действате или да се оттеглите ненавреме.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.