Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Четворка чаши

Днес е ден, в който преситеност, неудовлетворение и неясен копнеж се преплитат, за да ви накарат да помислите какво всъщност имате, какво ви липсва и какво искате. Вашите неудовлетвореност и отегчение може да са привидни и повърхностни, но може и да засягат дълбоки душевни пластове, да поставят началото на траен процес на търсене на ценности.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.