Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Десeтка пентакли

Днес можете да придобиете цялостна представа за онова, което сте постигнали реално, на дело, било то отношения и участие в различни начинания. Вложени желания, енергия и усилия могат да се върнат при вас под формата на семейна или партньорска подкрепа, на доходи от материални инвестиции. Днес можете да усетите с какво реално разполагате, от какво наистина сте важна част, колко резултатни са били вашите усилия досега. Тази равносметка може да ви донесе цялостно удовлетворение от постигнатото, но и обратното – усещане за незавършеност, за липса или непълнота и да ви подскаже следващи важни стъпки.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.