Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Девeтка жезли

Днес може да се почувствате застрашени или просто да имате нагласата да се отбранявате срещу реални или по-скоро несъществуващи заплахи и противници. Склонни сте повече да защитавате постигнатото, отколкото да завоювате нови територии. Причината за това може да се корени в спомени за стари загуби и рани, които за вас все още са актуални. Този ваш опит може да ви предпази, но може и да бъде причина за неоснователно пропуснати възможности. Преценете трезво доколко реална е опасността, доколко основателни са опасенията ви. За да се възползвате от възможностите на деня.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.