Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Двойка мечове

Днес може да бъде ден на изглаждане на противоречия, на намиране на обща гледна точка в съществуващ конфликт. Това може да не доведе до трайно приятелство или сътрудничество, но да създаде необходимо и за двете страни временно примирие. Ако се чувствате объркани и раздвоени от невъзможността да вземете разумно и вътрешно приемливо решение, се стремете да не допускате излишни и обременяващи компромиси.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.