Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Двойка пентакли

Радвайте се на днешния ден. Той ви дава възможност да заявите своите интереси в дадена област, да използвате добре възможностите, с които разполагате. Разберете сами и покажете на околните доколко намеренията ви са сериозни, какво и колко сте склонни да инвестирате в определено начинание, колко интересно е то за вас. Ако имате избор, постарайте се от наличните възможности да изберете най-подходящата, но не се колебайте прекалено дълго, за да не изпуснете точния момент.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.