Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Двойка жезли

Днес е ден, който може да открие пред вас нови хоризонти, да ви поведе в нова посока, но може и да ви предразположи да се почувствате разколебани, раздвоени между хора, настроения, гледни точки, възможности. Разберете готови ли сте да продължите напред, към новото, без да се обръщате, или се нуждаете от време да премислите ситуацията и отношението си към нещо, към което сте привързани.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.