Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


0. Глупакът

През днешния ден имате възможност за нова стъпка в някаква посока, за ново начинание. Същевременно имайте готовност за неочакван развой на събитията. Вероятността този ден да ви поднесе някаква изненада – приятна или не - е голяма. Днес можете да преоткриете детето в себе си, да възприемате света "по детски", непредубедено, с искрено любопитство, но може да проявите и наивност, неадекватност, неподготвеност в определени ситуации. Проявената от вас оригиналност и ексцентричност може да ви отличи, но и да ви изложи. Може да попаднете в ситуация, която за ви "опари", но това е учене чрез опит. Днес имате късмета на начинаещия, но и може да считате, че морето ви е до колене.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Kiel,
© Königsfurt-Urania Verlag, Kiel/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.