Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Крал жезли

Днешният ден може да извади на светло лидера у вас, да ви предразположи да мислите и да действате енергично, ентусиазирано, мащабно, а това от своя страна да се превърне в творчески заряд и за други. Настроението и поведението ви днес и последствията от тях могат да ви помогнат да осъзнаете своята собствена "тежест", влиянието, което имате върху околните. Тези качества днес могат да влязат в живота ви и отвън - посредством общуване с властен човек, бизнесмен, лидер. Обратната страна на този "медал" може да бъде желанието да доминираме, чувството за непогрешимост, стремежът към перфекционизъм, натискът да се свършат много неща наведнъж или за кратко време, което да доведе до преумора и изтощение.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.