Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Кралица мечове

Днес обстоятелствата могат да ви предразположат да мислите и действате самостоятелно, трезво, представяйки на другите своята ясна представа както за целта, така и за средствата и пътищата, които водят към нея. Днешният ден може и да ви срещне с такава жена – самостоятелна, справедлива, хладнокръвна и безпристрастна. При загуба на баланс всички тези качества обаче могат да проявят и своята негативна страна: злонамереност, интригантство, безсърдечност, отмъстителност. И да доведат до самота и изолация.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.