Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Кралица пентакли

Днешният ден може да ви предразположи да потърсите или да създадете атмосфера на уют и комфорт, да бъдете гостоприемни, да окажете или да получите материална (физическа) утеха. Днес е голяма вероятността да действате, движени от желанието си да реализирате резултат в свое начинание и да споделите придобитото. Но в такъв ден може да усетите и превръщането на стремежа към стабилност и обезпеченост в самоцел, да подмените целите си, да се фиксирате върху свои притежания и липси.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.