Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


ХVІ. Кулата

Ден като днешния може да подложи на проверка стабилността, устойчивостта на нещо, което сте градили доста време и на което разчитате, включително представи и убеждения. Днес може да бъде разклатено онова, което е построено върху "пясък", което е нестабилно и илюзорно. Може да се почувствате заплашени, уязвени, наранени, но и същевременно насилствено освободени от бреме, което отдавна ви е тежало, но с което не сте можели да се разделите сами. Принудително и драматично може да бъдете разколебани в собствената си правота и значимост. Но имате и ценната възможност да погледнете истината в очите.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.