Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


ХVІІІ. Луната

Днес може да се докоснете до своята "тъмна, нощна" половина. Сега за вас е активно онова, което обикновено се събужда нощем, докато дневното ни съзнание спи. Фантазията, въображението днес имат за вас водеща роля, те могат да ви посочат верния път, но и да ви подведат и объркат. Може да станете жертва на собствени или чужди илюзии и заблуди, но можете и именно сега да намерите сигурни критерии в себе си, за да се предпазите и да изобличите всякакви (външни и вътрешни) опити за измама.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Kiel,
© Königsfurt-Urania Verlag, Kiel/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.