Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Осмица жезли

Днешният ден предполага действия, изискващи бързина, точност, целеустременост. Ако сте планирали нещо, то сега може да сте много близко до неговото осъществяване. Днес можете да извършите много повече от предвиденото или същото за много по-кратко време. Това обаче може да доведе и до нетърпение, припряност, претупване, раздразнение и дори пропускане на целта. Голяма е вероятността да казвате нещата точно на място и точно на когото трябва, но скоростта на вашите мисъл и действия може да ви изиграе и лоша шега.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.