Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


ІХ. Отшелникът

В този ден имате възможност да предприемете своеобразно пътуване навътре в себе си, да подложите на анализ и преоценка преходни и непреходни истини, да потърсите отговорите на важни за вас въпроси в самите себе си. Но тази нагласа може да се изживее и като прекалена изолираност и дистанцираност, като бягство от хората и проблемите, да доведе до "фалшиви" прозрения.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.