Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Паж чаши

Днешният ден може да ви предложи среща с млад, чувствителен и състрадателен човек, с новина или събитие от емоционално естество. Възможно е и да породи у вас подобна емоционална нагласа. Днес може да се усещате емоционално отворени, променливи, лесно подвластни на своите и чужди настроения, да изпитате за кратко време противоположни чувства, както и да поставите началото на ново и интересно общуване.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.