Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Паж мечове

Днешният ден може да ви предостави възможност да общувате с млад, остроумен, активен и изобретателен човек, да участвате в срещи или разговори, които да бъдат интересни и динамични, но на моменти да стават хапливи и критични. Остротата на мисълта или езика – вашата и на вашите събеседници, може да доведе до интересен обмен на мисли и идеи, но и да предизвика безцеремонно, нахално отношение. Стремете се както да не загърбвате актуални задачи, така и да не усложнявате излишно проблеми, разговори и ситуации.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.