Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Паж жезли

Младежкият ентусиазъм, характерен за днешния ден, може да се прояви под формата на среща с млад и вдъхновен човек, посредством вдъхновяващ и тонизиращ разговор, чрез споделяне на идея за някакъв проект, която да поискате веднага да реализирате. Открийте в самия себе си подобен източник на вдъхновение, подобно желание да започнете нещо вълнуващо, което да ви зареди с енергия. Но и внимавайте да не прибързате по детски, да прецените реално съответствието между желания и възможности.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.