Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Петица мечове

Днешният ден може да ви провокира да се ангажирате с позиция в противоречива ситуация, да участвате в сблъсък (може и словесен), в което победата да е не по-малко горчива от загубата. Такива моменти са изпитание за всички участници, подлагат на проверка способността ни достойно както да губим, така и да побеждаваме, проверяват на дело нашата представа за справедливост, нашата устойчивост към трудни чувства като озлобление, злорадство, надменност и жестокост. Не спестявайте истината, но бъдете благи в мисли, думи и дела.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.