Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Седмица чаши

Днешният ден може да ви предложи множество възможности и изкушения - реални и въображаеми, стойностни или измамни, обогатяващи или обедняващи ви. Вашата нагласа и ценностна система може да ви объркат, заблудят или да ви ориентират и преведат през този лабиринт - интересен, вълнуващ, но не и безопасен. Не обезверявайте мечтите си. Но внимавайте при изборите, които днес трябва да направите - покрай истински стойностни неща може да попаднете на опасни или просто фалшиви заместители и да станете жертва на (само)заблуда.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.