Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Шестица жезли

Днешният ден ви предоставя възможността да се усетите и да действате като победители, да се почувствате обект на признание и овации, които обаче ще ви зарадват и удовлетворят само ако са заслужени и искрени. В такъв ден може да бъдете възкачен на трона или детрониран, да получите или загубите лавровия венец, който толкова много желаете, да триумфирате заслужено или да отнемете своя или нечия чужда победа.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch,
© Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.