Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


ХІІІ. Смърт

Ден на приключване, на прощаване с нещо, отживяло времето си, изчерпало напълно своите възможности, или обратното - на вкопчване в него, на нежелание да пуснем старото, за да освободим място за новото. Ден, в който да затворим стари врати, да приключим с изчерпани взаимоотношения и занимания, които по естествен път вече излизат от живота ни. Краят преди началото.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Kiel,
© Königsfurt-Urania Verlag, Kiel/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.