Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Моята Таро карта на деня


Тройка мечове

Днес може да (съ)преживеете сърдечна болка, да се почувствате уязвени, наранени в свои съкровени, интимни чувства. Възможно е и да бъдете свидетели на подобна емоционална криза. Но днес притежавате и възможност да преодолеете емоционално затруднение, да осветите проблем или взаимоотношения и да ги освободите от натрупани обида, неудовлетворение, несподеленост.


Картата на деня е различна и индивидуална за всеки и може да бъде изтеглена само веднъж на ден.

Изображенията на А.Е.Уейт са с любезното съдействие на Königsfurt-Urania Verlag, Kiel,
© Königsfurt-Urania Verlag, Kiel/Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.