Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Целебни изречения за трудни ситуации (I част)

В този текст включих идеи за целебни изречения, които могат да ни подпомогнат в хармонизирането на различни разболяващи ни мисли, чувства и преживявания.

В основата на изброяването е целебната система Цветята на Бах – затова всяко състояние е свързано и с определено цвете (есенция) от тази уникална, нежна и балансираща човека система.

Разпознайте онези трудности, които в момента са актуални за вас. И си направете букет от целебни слова, които да ви помогнат да си възвърнете лекотата и радостта.

1. Страхувам се от конфликти; правя ненужни компромиси, за да избегна конфронтация, и после се измъчвам. Агримония.

Осмелявам се да се покажа без маска и без грим, за да допусна истинска близост.

2. Постоянно се тревожа, без да знам защо; попивам чужди страхове. Трепетлика.

Уча се да различавам своите от чуждите предчувствия, нужните от ненужните ми страхове. Приветствам своята чувствителност към невидимото, която е дар, а не заплаха.

3. Болезнено чувствителен съм към критика, но самият аз понякога ставам свръх критичен или свръх толерантен. Бук.

Всеки недостатък, у мен или у другите, е недостиг на светлина и подсказва спящ талант – избирам добронамерено да му помогна да се пробуди и прояви.

4. Не умея да отказвам, ставам свръх услужлив за сметка на моите желания и нужди. Червен кантарион.

За да мога да служа, не трябва да слугувам. Уча се да зачитам своите желания и да заздравявам своите граници, за да не разхищавам силата си.

5. Прекомерно съм зависим от външна информация, от чуждо мнение и одобрение. Зъбна трева/Церато.

Вслушвам се във вътрешния си глас; стремя се да разпознавам и да следвам интуицията си, която винаги ми подсказва верния път.

6. Натрупвам гняв; стремя се непрестанно да се контролирам, но понякога силно избухвам. Джанка.

Уча се спонтанно и без страх да изразявам вълненията си и да не се насилвам, за да си върна свободата и смелостта.

7. Имам проблеми с концентрацията, забравям, зациклям в сходни житейски ситуации. Кестенови пъпки.

Присъствам и тялом, и духом там, където съм, за да уловя и да преживея вълшебството на настоящето и да напредна в посоката, в която искам да се придвижа.

8. Склонен съм да прегрижвам близките си, но и да се самосъжалявам; имам страх от изоставяне. Цикория.

Уча се да давам толкова, колкото мога да приемам от другите – за да (се) обичам безусловно.

9. Сънлив съм, бягам във фантазии; трудно ми е да реализирам мечтите си. Повет.

Отварям сетивата си за днешния ден и се събуждам за настоящето, за да мога да материализирам бляновете на душата си.

10. Свръхчувствителен съм към ред и чистота; затъвам в детайли и пропускам същественото. Киселица.

Приемам несъвършенството като важна част от живота; освобождавам се от излишното и се стремя да откривам божествения порядък във всичко, до което се докосвам.

11. Страхувам се, че няма да се справя с многото си задачи; идва ми да захвърля всичко. Бряст.

Уча се да се доверявам на другите и да преотстъпвам част от задълженията си; преосмислям представите си за успех.

12. Склонен съм да се обезверявам и да се отказвам от замисленото при появата на трудности – започнатото ми се струва загуба на време и смисъл.Тинтява.

Смисълът е не в резултата, а в преживяването; забавянето и трудностите по пътя ми помагат да се задълбоча и да видя нещата под необичаен, творчески ъгъл.

13. Имам хронични страдания, с които съм се примирил; не допускам, че мога да се избавя от неразположенията си. Улекс.

Надеждата не ме изоставя дори и тогава, когато аз съм забравил за нея – и ме подтиква да се пробудя за нов живот, изпълнен с радост и лекота.

14. Не обичам да бъда сам, стремя се да бъда в центъра на вниманието; обичам да говоря, основно за себе си. Калуна.

Уча се да проявявам задълбочен интерес към себе си, да се опознавам и да обиквам собствената си компания. Готов съм да порасна в собствените си очи.

15. Изпитвам ревност, завист, омраза; ставам подозрителен, злопаметен и силно раздразнителен. Джел.

Осмелявам се да призная чувствата си, свързани с нараняванията и отхвърлянията в живота ми; готов съм да се освободя от отровата в сърцето си и да го отворя за любовта.

16. Тъгувам по миналото, неудовлетворен съм от настоящето и не вярвам в него. Орлов нокът.

Готов съм да се освободя се от обезсилващата сянка на миналото и да навляза с вяра в светлината на настоящето, за да му помогна да прояви безценните си дарове.

17. Отегчен съм, липсва ми вдъхновение, усещам се изчерпан. Габър.

Уча се всеки нов ден да се пробуждам за красотата на живота, да обновявам гледната си точка и да откривам „живата вода“ точно там, където съм сега.

18. Нетърпелив, избухлив и припрян съм, страхувам се, че нямам достатъчно време. Слабонога.

Стремя се да действам не бързо, а навреме; уча се да не притискам себе си и другите и да се свързвам спокойно с ритъма на живота.

19. Имам ниско самочувствие, склонен съм да се подценявам, отказвам се от нови начинания, защото се страхувам да не се проваля. Лиственица.

Проглеждам за своята уникалност, приветствам изявата си и пробуждам силата си да увеличавам светлината в себе си и в света.

Следва продължение...

 

Автор Илиана Смилянова

Източник www.tarotbg.com


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.