Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Грешното е вярното, доведено до крайност. Върбинка, Vervain – натрапник или вдъхновител

Статия от поредицата Освободи себе си* с Цветята на Бах

Всяко творение под слънцето има своя предистория и бъдеще, свои цели и смисъл за изживяване. Всеки от нас има задачата и предизвикателството да следва все по-уверено и вдъхновено своя път, да вдъхновява и да окрилява другите, да споделя, но и да не натрапва своите убеждения и представи.

Съществуват много и различни гледни точки и подходи към действителността. Дори и двете ни очи поотделно я виждат различно. Защо да се учудваме тогава на различната картина, която всеки от нас възприема и тъче вътре в самия себе си, и то със своето темпо – върху основата на своето минало, настояще и бъдеще. Истината е единна и същевременно жива, пресъздава се, расте и се развива заедно с всекиго от нас. Всяка една гледна точка е вярна и има своето право на съществуване. И всяка малка стъпка на когото и да е от нас е значима стъпка за цялото човечество.

Можем да бъдем полезни и верни на себе си и на цялото само ако не натрапваме на другите своите истини. А навлизането в чуждото пространство може да има различни лица и проявления. Явното и умишлено зловредно вмешателство е лесно разпознаваемо. Но нездравата намеса може да бъде породена и от привидно най-добри желания. Знаем добре, че „пътят към ада е постлан с добри намерения.” Особено ако решим, че пътят е един и същ - и задължителен за всички.

tl_files/images/meineBilder/vervain_400x533_2_s.jpg

В целебната система Цветята на Бах хармонизирането на тази честота в мисловно-емоционалния ни спектър е поето от деликатните цветове на Vervain, Върбинка – Цветето на ентусиазма и вдъхновението. Ето как представя нуждата от тази есенция Едуард Бах: „За онези, които имат фиксирани принципи и идеи, в чиято правота са убедени и които много рядко променят. Те имат силното желание да накарат всички около тях да възприемат техния светоглед. Притежават силна воля и са много смели, когато са убедени в това, в което поучават другите. При болест те се борят дълго след като други на тяхното място биха престанали да изпълняват задълженията си.”

Всяко проблемно състояние и поведение подсказват потенциал, който, затворен под повърхността, иска и очаква своята светла реализация. При Vervain, Върбинката това е умението да вдъхновяваме себе си и другите, да откриваме и да изследваме нови посоки и територии, да бъдем пионери и предводители, да разпалваме огъня и да служим радостно на живота.

Но за това е нужно да опознаваме търпеливо и внимателно огъня в самите нас, осъзнато да овладяваме, да насочваме и да използваме силата му. Липсата на огън води до изстиване и измръзване. Но излишъкът от огън пали пожари, нанася вреди, унищожава.

Да вдъхновяваме и да помагаме умерено, навременно и уместно е нелека, но важна задача. Грешното е вярното, доведено до крайност. А крайностите се лекуват в златната среда и с точната доза.

Сериозни остри и хронични проблеми и заболявания изискват консултиране със специалист.

Автор Илиана Смилянова


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.