Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

38 форми на страх или 38 идеи как да освободим любовта от сянката на страха

"В теб съществуват само две основни емоции - любов и страх." Курс на чудесата

Направете си комбинация от целебни изречения според включените във вашата индивидуална комбинация есенции.

1. Аgrimony

Frown Страх от истината, от конфликт.

Smile Какъвто съм отвътре, такъв съм отвън. Светлината е в мен, осветен съм.

2. Aspen

Frown Страх от невидимото, от неизвестното.

Smile Страхът е незнание. В себе си аз знам.

3. Beech

Frown Страх от различното, от „другото”.

Smile Аз вървя към своето собствено съвършенство. Всеки расте по уникален начин.

4. Centaury

Frown Страх от отхвърляне, от неприемане.

Smile Аз се приемам и уважавам такъв, какъвто съм. Имам право да бъда себе си.

5. Cerato

Frown Страх от непълноценност, от незначителност.

Smile Аз се уча от себе си. Знам какво ми е нужно.

6. Cherry Plum

Frown Страх от спонтанност, от грешка и грях.

Smile Аз съм свободен да избирам. Има една воля.

7. Chestnut Bud

Frown Страх от научаване, от спомняне.

Smile Аз съм на пътя. Мисля право.

8. Chikory

Frown Страх от загуба, от необичане и отхвърляне.

Smile Аз съм обичан. Аз съм свободен. Любовта освобождава.

9. Clematis

Frown Страх от реалността, от заземяване, от този свят.

Smile Аз проглеждам за света. Свързвам двата свята.

10. Crab Apple

Frown Страх от хаоса, от омърсяване.

Smile Свързан съм с Цялото. Редът е Божествен.

11. Elm

Frown Страх от провал, от несправяне.

Smile Приемам своята мисия. Тя е по силите ми, защото е сътворена за мене.

12. Gentian

Frown Страх от разочарование, от неуспех.

Smile Светлината е навсякъде с мен. Аз съм в светлината с благодарност и любов.

13. Gorse

Frown Страх от загуба на посока и смисъл.

Smile Аз се трансформирам непрестанно. Преминавам границите си.

14. Heather

Frown Страх от самота, от себепознание.

Smile Аз се опознавам. Аз съм в хармония със себе си.

15. Holly

Frown Страх от другите, от агресията.

Smile Аз обичам. Любовта изцелява всички илюзии.

16. Honeysuckle

Frown Страх от настоящето, от опомняне.

Smile Аз освобождавам миналото. Има само настояще.

17. Hornbeam.

Frown Страх от познатото, от задълбочаване и опознаване.

Smile Отварям се за ръководство свише. Утре започва от днес.

18. Impatiens

Frown Страх от ангажиране, от забавяне, от пропуск.

Smile Всяко нещо с времето си. Действам не бързо, а навреме. Бързам бавно.

19. Larch

Frown Страх от обогатяване, от себесбъдване.

Smile Аз съм такъв, какъвто съм сътворен да бъда. Светя със собствена светлина.

20. Mimulus

Frown Страх от света, от нараняване, от осъждане.

Smile Заменям страха с радост. Присъединявам се. Принадлежа.

21. Мustard

Frown Страх от болката и скръбта, от тъгата.

Smile Аз служа на цялото, от което съм част. Защитен съм.

22. Oak

Frown Страх от безотговорност, от собствените граници, от отхвърляне.

Smile По/стъпвам леко. Не се насилвам. Уважавам и приемам своите граници.

23. Olive

Frown Страх от изчерпване, от края.

SmileИзточникът е неизчерпаем. Аз съм свързан с него.

24. Pine

Frown Страх от греховност, от пробуждане, от миналото.

Smile Прощавам. Опростен съм.

25. Red Chestnut

Frown Страх за другите и от другите.

Smile Всеки е свързан с източника и е осигурен. Сигурен съм.

26. Rock Rose

Frown Страх от загуба на себеконтрол, от провал.

Smile В моята слабост е моята сила. Героят е във всеки от нас.

27. Rock Water

Frown Страх от (собственото) несъвършенство, от слабост.

Smile Нужното е налично, наличното е нужно. Адаптирам се.

28. Scleranthus

Frown Страх от объркване, от загуба.

Smile Всеки избор съдържа останалите. Което и да избера, е моето. Избирам с любов.

29. Star of Bethlehem

Frown Страх от раната, от болката.

Smile Подобното лекува подобното. Изцелението идва отвътре.

30. Sweet Chestnut

Frown Страх от предателство, от изоставяне.

Smile  „И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе…” и "Не се гаси ту, що не гасне."

31. Vervain

Frown Страх от загуба на пътя, от объркване.

Smile Всеки в себе си знае. Истината има много лица и едно сърце. Истината е въпрос на приемане, не на налагане.

32. Vine

Frown Страх от насилие, от ръководство.

Smile Водя и съм воден, следвам и ме следват. Всеки е лидер на себе си.

33. Walnut

Frown Страх от новото, от промяна.

Smile Постоянно пътувам към себе си. Сега се завръщам към бъдещето.

34. Water Violet

Frown Страх от другите, от обвързване, от близост.

Smile Не съм обвързан. Свързан съм.

35. White Chestnut

Frown Страх от покоя, от вътрешния глас.

Smile Споделям тишината в мен. Аз съм tabula rasa.

36. Wild Oat

Frown Страх от погрешен избор, от себепровал.

Smile Аз се реализирам във всеки един момент. Всички пътища водят към мен.

37. Wild Rose

Frown Страх от нищото, от инертност, от обезличаване, от изгубване.

Smile Без усилие следвам потока. Пътувам към извора.

38. Willow

Frown Страх от поемане на отговорност за себе си, от липса на жертва.

Smile Моята съдба е моят шанс. Приемам го.

39. Rescue Remedy

Frown Страх „тук и сега”.

Smile Търся и намирам. Присъствам цялостно.


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.