Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Освободи себе си* с Цветята на Бах

Здраве означава да бъдем в хармония с душата си. Едуард Бах

Темата за хармонията и дисхармонията, за здравето и болестта е една от основните за всеки човек. Здравето е естествено, често незабелязвано от нас състояние. Болестта като че по-лесно привлича нашето внимание. Тя е загадка, а ключът към нея винаги е в нейния носител. Защото всеки в себе си усеща най-добре как се чувства, какво мисли, какво иска, какво му липсва и какво му тежи. Често обаче различни фактори, привидно външни, а в същината си вътрешни, ни пречат да се погрижим за себе си – и то така, както не може да го направи никой друг.  

Такава безценна възможност – да опознаваме себе си, да си съдействаме и да бъдем собствените си освободители, ни дава една  уникална по своята простота, разбираемост, достъпност и резултатност целебна система. Създадена през първата половина на ХХ век от английския лекар Едуард Бах (1886-1936), основана на 38 есенции от цветове на растения от висок порядък, тя нежно ни припомня как да възстановим нарушената вътрешна и външна хармония, светлата връзка със себе си и с цялото, от което сме неотменна част.

Работил известно време и като конвенционален лекар, и като хомеопат, Едуард Бах е дълбоко убеден в нуждата и способността на всеки човек да се грижи за своето (а и на своите близки) емоционално и мисловно спокойствие и равновесие  – а по този начин и за физическото си здраве, и  упорито търси метод, естествен, безвреден, разбираем и достъпен за всекиго.

Ключът в тази система е нагласата на човека, светогледа му, мислите и емоциите, които определят действията и реакциите му и които създават света му. Такъв подход се стреми да хармонизира връзката на личността с душата на човека, уважава уникалността и целостта на всекиго от нас, личната ни воля и същевременно свързаността на всички ни в единно цяло.

Създадените от него есенции от цветове на растения Бах разпределя в седем групи:

І. За страх

ІІ. За несигурност.

ІІІ. За недостатъчен интерес към настоящето.

ІV. За самотност.

V. За прекомерна чувствителност към влияния и идеи.

VІ. За униние и отчаяние.

VІІ. За прекомерна загриженост за добpото на другите.

В поредица от статии всеки месец ще представям последователно по една от цветните есенции на Бах – 38 възможности да освободим себе си от вътрешните  и външните окови и да следваме свободно и пълноценно своя път.

За точното определянето на необходимата комбинация, различна и уникална за всекиго, е необходимо добро познаване на цветните есенции, на състоянията, които те отразяват и хармонизират, фин усет за мисловно-емоционалните нагласи на човека, непредубеденост, добронамереност, чувствителност към същината, често скрита зад видимата форма на проблема (конфликта). Самият разговор за внимателно и търпеливо изясняване на състоянието и за определяне на нужните есенции полага началото на важен етап в процеса на промяна, на вътрешно и външно хармонизиране.

Сериозни остри и хронични проблеми и заболявания изискват консултиране със специалист.

Автор Илиана Смилянова

* ”Освободи себе си” – заглавие на текст от Едуард Бах, публикуван през 1932 г.


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.