Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Sclerantus, Хрущялка. За разделението и единението

Статия от поредицата Освободи себе си* с Цветята на Бах

Изначално идваме от измерение, в което всичко е едно и раздвоение не съществува. Там няма нужда от избор, времето не тече в една или друга посока и всичко просто е. Но още с поемането на първия си дъх попадаме в свят на разединение и на различни проявления на единното. И го напускаме едва с последния си дъх.

Докато живеем в това двуполюсно състояние, нуждата от избор става неделима част от нашето битие. Чрез изборите си ние се самоопределяме, опознаваме, утвърждаваме и отричаме, вплитаме своята индивидуална нишка в общата тъкан на всичко съществуващо и така предопределяме пътя си. Нашия индивидуален – и общия. Умението да взимаме уверено решения, да преценяваме вярно, да отсяваме плюсовете и минусите, ползите и загубите е ценно и се развива цял живот.

Когато обаче изборът се превърне в непрестанна несигурност, в трудно преодолима спънка по пътя, колебанието и нерешителността започват неумолимо да отнемат енергията и силата ни. Защото „ние страдаме, ако не можем да изберем онова, което ще ни донесе най-голяма полза” (Гьоц Бломе). Тогава започваме да се люлеем мъчително на махалото между контрастни настроения, между поне две привидно противоположни възможности, между привидно несъвместими желания. Трудно се фокусираме и съответно трудно реализираме идеите, желанията, начинанията си. Забравяме, че винаги правим единствено възможния избор и той винаги е верен. Защото всички пътища водят в една неотменно вярна посока.

В цветните есенции на Бах това състояние и лекът за него са представени чрез енергията на цветето Scleranthus, Хрущялка. Ето как Едуард Бах представя това объркващо и подвеждащо състояние на ума: „За тези, които страдат силно поради своята неспособност да изберат между две неща, тъй като ту едното, ту другото им изглеждат правилни. Това са предимно спокойни, кротки хора, които носят проблемите за себе си и не са склонни да ги споделят с другите.”

tl_files/images/meineBilder/scleranthus_400x533_s.jpg

И тъй като всяка сянка се стреми да се върне към светлината, а всяка трудност е предизвикателство да извадим на светло съответния й положителен потенциал, такива хора са способни да имат цялостен поглед върху отношения и ситуации, да вземат при необходимост бързи решения, уверено да ги отстояват – пред себе си и пред другите, да виждат загубите в ползите и ползите – в загубите. Да откриват едното във всичкото. И самите те да бъдат единни и цялостни.

С помощта на осъзнат вътрешен избор и есенцията от цветето Scleranthus, Хрущялка можем да развием устойчивост, усет за баланс, за мяра, за точно ориентиране във времето и пространството. Да намерим вътрешно спокойствие независимо от променливите обстоятелства. И най-вече – да получим увереност, че не можем да се заблудим, че привидно погрешни решения могат да ни доведат до най-светлите места в биографията ни, до срещи, които изцеляват живота – нашия и на нашите видими и невидими спътници. Рано или късно. Но винаги навреме. И да открием радост в играта на противоположности в нашия свят, привидно наподобяващ един голям кръстопът. В който самите ние сме верният избор.

Сериозни остри и хронични проблеми и заболявания изискват консултиране със специалист.

Автор Илиана Смилянова


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.