Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Скална вода, Rock Water. Здравето е отвъд насилието над себе си.

Най-голямото откритие на всички поколения е, че човешките същества могат да променят живота си, трансформирайки умствената си нагласа.

- Алберт Швайцер

Много е интересно как след време започваш доброволно и с удоволствие да правиш неща, срещу които си се бунтувал, защото си бил насилван да ги правиш – като сутрешна гимнастика, да четеш Гогол или да береш шипка…

Насилието не води до благи и трайни резултати – в това число и насилието над себе си, за което става дума сега и което често е прикрито зад собствените ни най-добри и възвишени намерения, високи и благородни цели и идеали.

Когато сме подвластни на такава изкривена мисловна нагласа, хванати в капана на схващанията си, сме склонни да се подлагаме на постоянни затруднения и прекокомерни лишения – склонност, която неусетно може да се превърне в своеобразен допинг, да ни обсеби и да вземе власт над нас и вместо да ни повдигне, да ни извиси, каквото е изначалното ни намерение, неусетно да се превърне в опасен крадец и на силата, и на здравето ни. Склонни все повече да насилваме и да ограничаваме себе си, свикваме да вдигаме толкова високо „летвата“, че трудно да можем да я скочим. А ако все пак успеем, не оценяваме постижението си, не му се радваме, а бързаме да я вдигнем отново – за да не се отпуснем, да не се разглезим. А и да бъдем винаги готови – без често да знаем дори за какво...

Тогава забравяме, че :

  • трудно не означава непременно правилно;
  • насилието над себе си е свързано с мисловни и телесни втвърдявания и изкривявания;
  • губейки гъвкавост на ума и представите си, жертваме и гъвкавостта на тялото си, и лекотата и радостта от живота си;
  • духовността не е бягство от живота, а сдобряване с него – и то на всичките му нива на проявление.

В целебната система Цветята на Бах ключовата есенция за възстановяване на баланса при такова вътрешно и външно втвърдяване и изкривяване е Скална вода (Rock Water) – единствената есенция, която не е направена от цвят на цвете, храст или дърво. Може би и това е своеобразен ключ, че подобно втвърдяване ни отдалечава от същността ни, изолира ни, вади ни извън здравата, хармонична среда на естествения, жив, променящ се, несъвършено-съвършен живот…

Ето как представя нуждата от Скална вода Едуард Бах: За онези, които са много стриктни в начина си на живот. Те лишават себе си от много радости и удоволствия в живота, тъй като считат, че това би могло да им попречи в работата. Те са строги и взискателни към себе си. Искат да бъдат здрави, силни, активни и правят всичко,което им помага да останат такива. Те се надяват да бъдат пример за другите, които да следват техните идеи и да постигнат добър резултат.

Неслучайно източникът на целебна есенция за това изкривено и втвърдено нехармонично състояние е именно водата, взета от чисти природни места. Природата на водата е вълшебна, едновременно силна и гъвкава – тя може да пробие камък при нужда, но (и тук е лековитият ключ за това нехармонично състояние) ако не се налага, няма да го прави. Ще избере лекия път. Няма да насилва себе си ненужно – под предтекст, че това е единственият правилен начин, единствено вярната стъпка към идеалната цел…

Рано или късно се налага да си припомним, че насилваме себе си и като правим това, което не искаме, и като не правим онова, което искаме. Насилваме се, като обръщаме гръб на онова, за което жадуват и душата, и тялото ни. Осъзнаваме и че колкото по-трудно прощаваме грешките си, толкова по-жестоки и към другите ставаме.

И научаваме – не само на теория, но и на практика, в ежедневното житейското училище, че милосърдието към другите може да се роди само от милостта към самите нас – милост, която не е задължение, а наше право по рождение.

И започваме, стъпка по стъпка, да си връщаме и лекотата, и радостта, и удоволствието от живота. И без непременно да го търсим, да преживяваме неговия смисъл.

 

Автор Илиана Смилянова

Източник www.tarotbg.com


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.