Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

За капана и даровете на миналото. Honeysuckle, Орлов нокът

Статия от поредицата Освободи себе си* с Цветята на Бах


Все по-често срещаме и опознаваме една различна и обновяваща се представа за времето – не като линейно, последователно съществуващо състояние, а като едновременност, която включва в себе си и минало, и настояще, и бъдеще.

Нагледен пример за това може да бъде която и да е книга – когато я държим в ръцете си, тя вече съдържа едновременно цялото съдържание, от началото до края. То вече се е „случило”. Но за да го познаем и разберем, да го асимилираме е необходимо да преминем през книгата последователно, страница по страница, линейно – така, както е необходимо на нашата временна, човешка природа.

Във времето ние разполагаме неотменно винаги с най-точния момент за действие – сегашният. Единственият възможен. Но тъй като човекът е многопланово (духовно, душевно, мисловно, емоционално, телесно) същество, негов е изборът да преживее настоящия момент цялостно, осъзнато и максимално продуктивно или да разедини мислите, чувствата, действията си – и така „да разпръсне” себе си във времето.

Един от възможните такива „капани” е да изоставим част от себе си (свои мисли, чувства, емоции) някъде зад гърба си, във време и място, в които сме били щастливи или нещастни, очаровани или разочаровани. И да не можем (което винаги означава да не искаме) да се разделим (да се простим) със спомена за онова „някога, когато ...”.

В Цветята на Бах есенцията за хармонизиране на това състояние е Honeysuckle, Орлов нокът. Ето как описва тази нужда Едуард Бах: „За онези, които живеят повече в миналото, може би защото то е свързано с голямо щастие или със спомени за загубен приятел, или с амбиции, които не са се осъществили. Те не очакват отново щастие подобно на това, което вече са имали.”

tl_files/images/meineBilder/honeysuckle400x533_s.jpg

Но където и „да изпратим” мислите, чувствата си, тялото ни – нашият безценен инструмент за физическо действие, остава винаги в сегашния момент. Така човек обрича сам себе си на раздвоение и разочарование. Изключва се за настоящето, принуждава себе си да наблюдава, отново и отново, опиянен от изпаренията на спомените, един повтарящ се „филм от старите ленти” – и се самоомагьосва. Което е и единствената възможна магия.

Есенцията Honeysuckle, Орлов нокът подпомага освобождаването от капана на миналото, и същевременно опомнянето - осъзнатото използване на неговите скъпоценни дарове, даровете на вече преживяното и придобитото. Подпомага развитието на усещането за радост и благодарност – от и към онова, което е било част от живота ни и което ни е довело до днес, до тук и сега. Помага ни да се ползваме осъзнато и плодотворно от собствената си биография, без да подценяваме и без да преувеличаваме ненужно една определена част от нея.

tl_files/images/meineBilder/honeysuckle400x533_s_2.jpg

За да не се опитваме да отключваме днешната врата с вчерашен ключ. Цялостни и будни за настоящето, да ползваме уроците на времето, без „да заразяваме” днешния и утрешния ден със стари, овехтели представи и страхове. Да изживяваме себе си и света с радост и благодарност във вечността на тук и сега.

Сериозни остри и хронични проблеми и заболявания изискват консултиране със специалист.

Автор Илиана Смилянова

 


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.