Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

38 идеи за себе-акордиране. 3, Сътворяване. Умението да израстваме или как да (се) променяме чрез приемане

С раждането си попадаме в един непознат, различен и противоречив свят – топъл и студен, светъл и тъмен, даващ и отнемащ. Виждаме различни лица около себе си – любящи и враждебни, сродни и чужди, привличащи и отблъскващи. Откриваме и многообразието на собствената ни природа – зависима от времето, мястото, мислите, емоциите, настроенията, желанията, от странните ни и неразбираеми, но силни импулси и потребности.

Започваме да воюваме с “другото”, за да оправдаем и защитим “своето”, познатото, да си дадем сигурност в променливия жив поток около и вътре в нас. Избираме кое да е вярно и правилно и решаваме да променим различното, да го открием и изобличим, да го поправим.

Постепенно разбираме от собствен опит, че това, за което мислим и говорим, нараства, че мислите и думите ни подхранват онова, с което се “борим”, че критиката, натискът, отхвърлянето, сами за себе си, пораждат в света ни критика, натиск, отхвърляне. Неприемането се разраства и разпространява, обхваща и самите нас, прераства във вътрешна критика и недоволство. Бягаме от различното – за да попаднем отново на него. Докато не открием, че различията са вътре в нас, че промяната идва не с отхвърляне, а с приемане на правото на съществуване на онова, което е, и с нашия собствен избор и право да се сътворяваме, да се възпитаваме и надрастваме.

И превръщаме всеки свой ден в “рожден ден”, в който отново и отново преоткриваме себе си и света и смирено се приемаме, за да пораснем.


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.