Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Даровете на 2011 година (анализ с помощта на таро)

Статия за списание Усури бр.1/2011


Годината, която ни предстои, е 2011 – нумерологичната редукция (2+0+1+1) ни води до числото 4.

Една от основните задачи на четворката е приемане и стабилизиране на статуквото, на границите, съзнателна работа върху вътрешната сигурност. Онагледена като квадрат, четворката подсказва граница, която ни предпазва от външни влияния и зависимости, ограничава ни и същевременно ни предоставя възможността да положим и затвърдим основите на бъдещ градеж, базата на дългосрочен успех. Акцентът при четворката е именно върху запазване и стабилизиране на съществуващото положение, укрепване на корените, на устоите – с цел бъдещо развитие и израстване.

В таро основният урок – задачи и възможности – на идната година можем да потърсим  в картите с номер 4 в старшите аркани, а именно…

IV-imperatorut ІV. Императорът.

Картата, зад която можем да припознаем архетипа на Бащата (Отеца), ни свързва с произхода, с корените ни, дава ни възможност и ни учи да бъдем авторитетни, сигурни в себе си и своите сили и възможности, в умението да носим отговорност и да се грижим – както за себе си, така и за другите. Дарява ни с Дълготърпение и ни съветва да спазваме “правилата на играта”, както и да признаваме, да приемаме лимитите (ограниченията) – и своите, и чуждите. За да можем след време да ги разширим и надхвърлим, да пораснем.
Погледната през този фокус, 2011 притежава потенциала да бъде стабилизираща, укрепваща силите и позициите година, носеща нарастваща увереност в собствените възможности.
Помощници на Императора в този процес са четири карти от таро колодата (от т.нар. младши аркани) – 4 жезли, 4 чаши, 4 мечове и 4 пентакли. Всяка от тях през 2011 година може да ни поднесе своите дарове – ако решим да ги приемем и да ги използваме.

chetvorka-zhezliЧетворка жезли.

Дарът на картата можем да назовем “Споделена радост” (“Винаги се радвайте…” - Първо послание до солуняни 5:16). Той носи умението да се радваме на това, което (вече или още) имаме, колкото и каквото да е то, и да го споделим със своите близки и познати. Четворката принципно има за задача да укрепи границите, но 4 жезли отваря “врата” в тях, за да може да отдаде и да приеме това, което има – и така да го укрепи и умножи.

chetvorka-chashiЧетворка чаши.

Дарът на тази карта можем да назовем “Нищо излишно” – умението да се защитаваме и предпазваме емоционално, най-вече от собствените си прекомерни желания и емоции. Преди да се отворим за новото – колкото и обещаващо да е то само по себе си, е добре да преосмислим отново това, което вече имаме, да изпълним старите си, налични емоционални ангажименти. И да се запитаме – ценя ли, ползвам ли се от това, което имам - а това, което идва отвън, нужно ли ми е (и какво всъщност ми е нужно)?

chetvorka-mechoveЧетворка мечове.

Дарът на картата можем да назовем “Мир”. Той носи умението да се смиряваме, да бъдем умиротворени, да постигаме мир най-вече и най-напред в своите вътрешни битки, в мислите си. Картата ни учи да си даряваме нужните ни почивка, сън, тишина и спокойствие, медитация, тихи срещи със себе си, с Божественото над и вътре в нас.

chetvorka-pentakliЧетворка пентакли

Дарът на картата можем да наречем “Заземеност”. Той ни носи умението да се грижим за себе си във физически (и не само) план – да се храним с нужната ни храна, да по/стъпваме, чувстваме и мислим правилно, да бъдем в безопасност, като ценим наличното и не допускаме излишни рискове.

Така дарени, можем да изживеем пълноценно следващата година, като си припомняме кои сме, кои са корените ни и накъде се стремим, като подхранваме уважението към себе си и другите, като се грижим за себе си и за тези, с които сме свързани. За да се приближим и през идната година поне още малко към себе си, към собственото си сбъдване.


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.