Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Декември точно тази година – време да си поиграем на въпроси и отговори

tl_files/images/meineBilder/4c05147a4f6eb14edc3b8e0280509b11.jpg

Поредният декември. Не един такъв има в живота ни. И помним него – не толкова числото на годината, което се сменя непрестанно. Декември – месец на празници: студентски, рибни, служебни, лични, семейни, земни и духовни... Месец на срещи, на споделяне, на даряване, прегръщане, пазаруване, на готвене и хранене – на тялото и на душата... Но и месец на равносметка, в който затваряме и отваряме годишната врата, за да прекрачим прага. Месец, в който можем да попитаме себе си за всичко, което ни интересува. И да се ослушаме за отговора, който никой друг не може да ни даде.

Отговорете пред себе си. Непременно писмено. Писането прави нещата бавни и забавни – ако сме достатъчно търпеливи. И ни вади от шаблона на прибързания механичен отговор. Няма верни и грешни отговори. Има честни и престорени. И най-важното, както е казал Достоевски – не лъжете сами себе си.

1. Как бих определил/а себе си с три думи в началото на годината?

2. Коя бе най-голямата ми радост тази година? Кой бе най-големият ми страх?

3. Какъв родител бях на себе си?

4. Кое е най-важното нещо, което направих за себе си? Какво исках, но не успях да приключа?

5. Какво направих за хората около мен? Коя е маската, която най-често си слагах пред другите? А пред себе си?

6. В кого (какво) се влюбих тази година? Кой бе най-важният избор, който направих?

7. Коя бе най-голямата изненада за мен през годината? А за другите – поднесена от мен? Коя важна своя цел заявих (осъществих)?

8. В какво се прояви най-голямата ми сила? А най-голямата ми слабост? В какво се насилвах?

9. Какво ново научих за себе си? Кой въпрос най-често си задавах? Кога „не бях на себе си”?

10. Кое събитие или среща през тази година бих определил/а като съдбовно? Защо?

11. В каква област в живота си успях да възстановя баланса? От кой товар не успях да се освободя?

12. В какво чудо исках, но ми бе трудно да повярвам? Как бих определил/а себе си с три думи в края на годината?

Не бързайте да приемате отговорите си за окончателни. След няколко дена ги прочетете отново. И ако поискате, спонтанно ги допълнете. Дори не подозираме колко целебна сила имат нашите собствени отговори. И тя постепенно ще излиза на повърхността.

Добре би било, в тези празнични и светли дни и нощи, преди да продължим напред, да не забравим да се обърнем назад и да погледнем искрено и непредубедено пътя, по който сме дошли дотук. За да си спомним какви сме били в началото на годината. И какви пристигаме в края й. Преди да се сбогуваме с нея, да (си) благодарим. За да освободим място и да отворим вратата на Новата година, която ни очаква на прага с всичките си дарове.

Автор Илиана Смилянова
(изображение Ananda Tarot)


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.