Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Дяволът е сянката на любовта (таро-компас ІІ), сп.Усури, 06/2008

Често дяволът в огледалото на таро оглежда собствените ни страхове, казва Илиана Смилянова, но бърза да ни успокои: в таро няма добри и лоши карти.

Поредният въпрос, на който Илиана обръща внимание и анализира, идва от наша читателка на средна възраст. Тя се интересува от нещо важно за личния й живот. Наскоро се е разделила с мъж, с когото е имала двегодишна любовна връзка, и иска да знае може ли да се надява отново да се съберат заедно (срокът на прогнозата е до около една година). Подредбата отново е следната:

krast
Три от картите са Старши аркани – тяхната поява в една подредба и особено струпването им (както в случая) бележат своеобразно разместване на пластове в душата, в психиката на питащия, промяна на ценности, на гледни точки, на житейски “фокуси” на световъзприемане.

Провокирана от появата на две плашещи карти таро, Кулата и Дяволът, бързам категорично да уточня, че “добри” и “лоши” карти таро няма.Както всяко нещо в нашия двуполюсен свят, всяка карта има своите поне две страни, позитивна и негативна – но не добра и лоша, носи своя дар на питащия и има своята “загадка за разгадаване” към него (подобно на гатанката на Сфинкса към Едип) – за да го пусне да продължи нататък по пътя си. Всяка карта има своето важно архетипно послание и колкото повече се страхуваме от нея, толкова повече оглушаваме и ослепяваме за него.

Последователно картите в подредбата са:

1.trojka-chashi Тройка чаши. Сегашното състояние на нещата.

Това е единствената карта Младши аркан в подредбата.

Младшите аркани не омаловажават проблема, а го представят по начин, различен от този на Старшите аркани, онагледяват ситуацията в по-малък мащаб, като така правят достъпни детайлите, подробностите. Въпреки заявената прекъсната интимна връзка, картата показва налични, текущи взаимоотношения – но в по-широк контекст, споделени и с други хора, в среда, която може да бъде приятелска, колегиална, съседска. Картата показва споделена радост и удоволствие от общуването, но извън интимността на двойката. Радостта от срещата с другия е налице – но вече в присъствието и на други хора, които са част от това общуване.

2.XVII-zvezdata Звездата. За какво не става въпрос, на какво да не се надява или от какво да не се опасява питащият.

Тази карта веднага се свързва със зададения въпрос: “Мога ли да се надявам да се съберем отново заедно?”. В тази позиция в подредбата картата отрича сама себе си, самоопровергава се – не е време за надежди, че старите отношенията ще бъдат възстановени, че ще “зараснат”. По принцип Звездата показва далечен хоризонт, обещаващо и светло бъдеще, но на това място в подредбата съветва питащия да не тръгва да търси в тази посока, защото тя не е актуална и препоръчителна и подобен оптимистичен поглед върху ситуацията измества вниманието му от същинския център на проблема и съответно го отдалечава от разрешаването на належащите задачи. А те са онагледени в следващата карта.

3.XVI-kulata Кулата. Съвет - за какво става въпрос, кое е важно и необходимо за питащия като гледна точка и поведение.

Символиката на картата дава ясна представа за актуалната препоръка – подложени на основно изпитание, старите взаимоотношения се разпадат, рушат и не е препоръчително питащият да затваря очите си пред този факт, опитвайки се да превърже раната, без да “бръкне” в нея.
Кулата подлага на проверка нещо, с което сме се гордели, в което до този момент сме били сигурни и което същевременно по някакъв начин е спирало нашето развитие, затруднявало е връзката ни с Бога, със света и със самите нас. И затова често Кулата, през “гръм и трясък”, води до освобождаване, разрушава стари, кристализирали и закостенели структури и така ни освобождава от “добре познатото зло”, принуждавайки ни да стъпим (отново) на земята и да потърсим както сигурна и твърда почва под краката си, така и ясни небесни, Божествени ориентири.

4.XV-djavolut Дяволът. Тенденция на развитие (в случая до около една година).

Дяволът е една от обективно трудните карти таро – и тази трудност е до голяма степен провокирана от нашето отношение към нея като към плашещ, избягван и нежелан урок. Дяволът ни среща с негативната страна на нашата сянка (позитивната й огледална половина се проявява при Влюбените), с тази нейна част, която е изградена от плашещи, осъдителни, неприемливи качества, които отричаме у себе си и проектираме върху другите (в случая върху партньора). Тази карта онагледява и нашата силна, болезнена привързаност и зависимост от нещо или някого, върху което прехвърляме отговорността (наричана често вина) за това, което ни се случва. Веригите (обвързаностите) около вратовете на мъжа и жената са хлабави и при необходимото желание и решимост от тяхна страна могат да бъдат отхвърлени, а пленниците да възвърнат своята независимост и да приемат върху себе си тежестта на собствената отговорност за живота и съдбата си. Дяволът на това място в подредбата предполага предстоящ период на осъзнаване на нездравата зависимост на двамата партньори един от друг, изостряне на нагоните, болезнени обвинения и самообвинения за случилото се, крайни негативни реакции. Но това поставя началото на осъзнаване на собствените пристрастия и бягство от отговорност, както и на демитологизиране, на детрониране на демоните, които сами сме създали и които подхранваме със своите страхове и срамове – защото “дяволът е сянката на любовта.” (Петър Дънов).


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.