Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Майсторският модел

 

Това е истината за Себето

0. Цялата Сила, която е била и ще бъде, е тук сега.

1. Аз съм център за изразяване на Пра-Волята-за-Добро, която вечно сътворява и поддържа Вселената.

2. Чрез мен нейната безпогрешна Мъдрост приема форма в мисли и думи.

3. Изпълнен/-а с Разбиране на нейните съвършени закони, аз съм ръководен/-а, миг след миг, по пътя на овобождението.

4. От неизчерпаемите богатства на нейната Безгранична Същност аз черпя всичко, от което се нуждая – както духовно, така и материално.

5. Аз разпознавам проявлението на нейната Непогрешима Справедливост във всички обстоятелства на моя живот.

6. Във всички неща, големи или малки, аз виждам Красотата на Божествения Израз.

7. Оживяван от тази Воля, поддържан от нейната непогрешима Мъдрост и Разбиране, мой е Победният Живот.

8. Аз очаквам с доверие съвършеното осъществяване на Вечното Сияние на Безграничната Светлина.

9. В мисли, думи и дела, аз изграждам своя живот, ден след ден, върху сигурната Основа на Вечното Битие.

10. Царството на Духа е въплътено в моята плът.

 

Превод Илиана Смилянова


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.