Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Пътят и пътуването в Старшите аркани на картите таро

Темата за пътя и пътуването е основна за същността на таро като познавателна система. Човек, преминавайки през отделните аркани и опознавайки ги, извършва вътрешно и респективно външно пътешествие, като често второто е предизвикано от настъпилите вътрешни, субективни промени. Не случайно германският специалист по таро Хайо Банцхаф създава книга, озаглавена "Пътуването на героя", в която разглежда преминаването на отделния човек през старшите аркани като своеобразна инициация, като процес на познание, израстване и развитие, подчинен на общовалидни за всички специфични особености. Отделните аркани - старши и младши - буквално и преносно могат да проследят това пътуване, спирането на човека по различни гари - спирки в неговия живот, преминаването на различни етапи в неговото развитие - физическо, емоционално, интелектуално. От своя страна винаги желанието за пътуване, за движение изразява, подсказва вътрешна неудовлетвореност, желание за промяна, глад за впечатления, преживявания, нова информация. А от това какво търсим можем да разберем какво ни липсва. Арканите могат да бъдат разгледани от две основни изходни позиции при тълкуване на тяхното отношение към тук разглежданата тема - за пътя и пътуването. При първата гледна точка се търсят само онези карти, които сами по себе си, независимо от конкретния въпрос, биха били индикатори за евентуално пътуване. При втората всяка една карта може да се разгледа през призмата на пътуването и да се изтегли от нея евентуална информация по този въпрос - това се налага, ако такъв е конкретният въпрос на питащия. Най-общо към пътуването могат да бъдат зададени няколко основни въпроса:къде, кога, как, с какво, с кого, защо (поради каква причина и с каква цел), за колко време и съответно отговорът като може да се разгледа в няколко посоки:навън - навътре (обективно и субективно, към света или към самия себе си), напред - назад (мечти, спомени) - в пространството и времето, наблизо - надалече, кратко - продължително, сам - в компания, доброволно - принудително, планирано - внезапно (премислено или импулсивно), започващо нещо - завършващо нещо (като начало или като край), бягство - завръщане, служебно - лично (по работа - за удоволствие).

0-glupakut 0. Глупакът. Един от основните индикатори по темата. Пътуването като начало. КЪДЕ? - впускане / тръгване в неизвестна, нова посока. Глупакът може да подсказва опасност от загуба или объркване на пътя. КАК? - въпрос на импулсивно решение, неочаквано за самия тебе, по-скоро доброволно, в резултат на собствен избор. Пътуването при Глупака често е свързано с или предполага поемането на известен риск. ЗАЩО? - поради търсене на приключения, авантюристичен дух, желание за разнообразие, за забавления (напр. до Дисниленд); възможно е просто импулс да нарушим правилата или нежелание да се съобразим с тях, без да се интересуваме от последствията. Целта е по-скоро самото пътуване като изживяване, при Глупака тя може да бъде подменена неколкократно по време на пътуването. С КОГО? - вероятно сам, но е възможно и в доброжелателна компания (както и придружен от безумци, от хора с подобна на твоята нагласа). ЗА КОЛКО ВРЕМЕ? При Глупака този отговор зависи от други фактори и обстоятелства, тъй като самият той е твърде неопределен и непредвидим, непредсказуем, способен е често дори себе си да изненада. Като подсказка би могло да ни послужи това, че той рядко е постоянен в чувствата и намеренията си. С КАКВО? Начинът на придвижване при Глупака е по-скоро случаен, непредвиден - например автостоп, това, което е налице в дадения момент, става най-добрият избор.

ІI-visshata-zhricaІІ. Висшата жрица. Евентуалното пътуване може да бъде с цел получаване на съвет - от мъдра жена, образоване - виж Висшият жрец, получаване на скрита, вътрешна информация. Но ако говорим тук за пътуване, то то е преди всичко навътре, към самия себе си, гмурване в собствения вътрешен свят - но може и в света на писаното слово, на книгите.

III-imperatricataІІІ. Императрицата. Това отново не е основен индикатор по темата, но ако търсим зад тази карта скрита подобна информация, то тя е в посока семейни пътувания - напр. годишната отпуска с фамилията, пътуване до провинцията при роднини, ангажименти с уреждане на домашни дела - те често могат да имат отношение към децата, пътуване с цел шопинг (каквито напоследък се организират).

IV-imperatorutІV. Императорът. Ако трябва тази карта да тълкуваме в подобна светлина, то тя може да подсказва пътувания със служебна цел, бизнес - командировки, посещение на близки и/или по-скоро влиятелни хора с цел създаване на стабилни контакти, на договорни отношения, както и за затвърждаване на своето влияние.

V-visshijat-zhrec V.Висшият жрец. Не е от основните индикатори по темата, но при определени обстоятелства може да бъде тълкувана в тази посока. Основната фигура, изобразена на картата, е статична, другите две могат да се тълкуват като пристигнали при нея - ВИСШИЯ ЖРЕЦ - с определена цел. КЪДЕ? - до свети места, храмове и манастири, центрове за обучение. "да отидеш до Рим да видиш папата", на поклонение. КАК? - премислено и целенасочено пътуване, най-вероятно организирано и уговорено. С КОГО? - възможно е в компания, обединена от общите интереси. ЗАЩО? - желание, породено от стремеж към знания, с цел обучение, поклонение, контакт със свещени хора и места. Отговорите на въпросите ЗА КОЛКО ВРЕМЕ и С КАКВО зависят от реализирането на конкретната цел.

VІ-vljubeniteVІ. Влюбените. Тази карта не е от най-силните, основните индикатори по темата, но е свързана с нея така, както всеки кръстопът е свързан с пътя / пътищата. Пътуването може да бъде една от темите, подсказани от тази карта - но по-скоро като въпрос на избор, реализиран вече на практика в следващия Старши Аркан - VІІ. Колесницата. Това пътуване може да бъде с любовна основа - например за сватба (сватбено пътешествие), при любим, а може да бъде и резултат от избор (направен "по сърце"), който променя основно живота ни. Тази карта показва по-скоро момента на избиране на посоката и пътя , както и на всички свързани с това уточняващи обстоятелства и последствия. С ВЛЮБЕНИТЕ може да бъде свързана подготовката преди пътуване на самия пътуващ и / или на неговото превозно средство.

VІІ-kolesnicataVІІ. Колесницата. Основният индикатор на път и пътуване от Старшите Аркани. КЪДЕ? С КОЛЕСНИЦАТА може да се пътува както наблизо, така и надалече - тя отговаря на всички изисквания , за да издържи дълъг път. КАК? КОЛЕСНИЦАТА е склонна да бърза, да "припира" хора и обстоятелства, което може да е от една страна предимство, но от друга - да е най-голямата опасност за нея - "да обърне колата". С КОГО? С КОЛЕСНИЦАТА човек може да пътува сам, може и да "вози" още някого, може да води със или след себе си, но най-често именно той управлява процеса - а най-вероятно и конкретното превозно средство, той е водачът, шофьорът. ЗАЩО? КОЛЕСНИЦАТА има точно определена цел, това е целенасочено , волево пътуване, при което пътуващият знае крайната цел (или поне си мисли, че сам я е избрал и формулирал). Възможно е една от целите да бъде занасяне / предаване на някаква информация. ЗА КОЛКО ВРЕМЕ? КОЛЕСНИЦАТА показва пътуване с точно определена, фиксирана цел - не за удоволствие и размотаване, следователно пътуването се прекратява в момента на достигането на целта, нейното превземане вече го обезсмисля. Но сама по себе си тази карта по-скоро подсказва бързо или поне не много продължително развитие. С КАКВО? - с надземен транспорт, най-вероятно с такова превозно средство, което човек може да управлява сам - да бъде шофьор, да ръководи процеса.

VІІІ-silaVІІІ. Силата. Предполага пътуване до места, където има животни - сафари, природни паркове - резервати, зоологически градини. Друга възможна цел на такова пътуване може да бъде лечебна, с цел оздравяване.

IX-otshelnikutIХ. Отшелникът. Къде? , Като пътуване тази карта подсказва по-скоро пътуване навътре в себе си, отдалечаване от хора и оживени, шумни места. ЗАЩО? в търсене на усамотение, на спокойствие и възможност за вътрешно прозрение, за намиране на вътрешните отговори, на истинските, непреходни стойности. ОТШЕЛНИКЪТ може да показва пътуване с изследователска, опознавателна цел, както и преживявания от типа на съзнателни и целенасочени усамотявания, на изминаване на пътя на търсене и намиране собствените си отговори. КАК? ОТШЕЛНИКЪТ ще тръгне на път най-вероятно в резултат на личен избор - тъй като този път изисква вътрешно да си готов за него, доброволно, като следствие от външна и последвалата я вътрешна неудовлетвореност. С КОГО? ОТШЕЛНИКЪТ предполага най-вече самостоятелно пътуване, сам в собствената си компания. ЗА КОЛКО ВРЕМЕ? Това е сравнително бавна карта, тя не предполага бързо развитие на събитията, бърза и неочаквана смяна на нагласа и гледна точка. С КАКВО? ОТШЕЛНИКЪТ може да измине своя път и пеша, макар че това не е непременно условие. Но предвид спецификата на картата това е по-скоро индивидуален транспорт/превоз, който не налага принудително общуване и завързване на запознанства. Такова пътуване/преместване във външното или /и вътрешното пространство води до тотална смяна на гледната точка и посоката, до нов етап в живота, до затваряне на стари и отваряне на нови врати.

X-koleloto-na-sudbataХ. Колелото на съдбата. Самото колело - основният символ, изобразен на тази карта - е показател за движение, пътуване и преместване. Тази карта може да показва "случайни", неочаквани и непредвидени пътувания - своеобразни подаръци от съдбата, спечелени от различни лотарии, като награди по различни поводи и от различни места. Тук може също да открием например околосветско пътешествие - не толкова като мащабно пътуване, колкото като показател на факта, че кръговостта на този Аркан може да подсказва, че мястото на пристигане съвпада с мястото на тръгване - финалът е при старта. В негативните прояви на тази карта обаче могат да бъдат принудителните пътувания и премествания - напр. изселвания по различни причини.

XI-spravedlivostХІ. Справедливостта. Пътуванията, свързани с тази карта, могат да бъдат с цел посещаване на административни, съдебни, законодателни органи и институции - доброволно или принудително /напр. призовка/. Те могат да предизвикат или разрешат определен конфликт. Поводът за това пътуване може да има фармацевтичен/аптекарски оттенък. Към тази карта може да спада и пътуване, чийто причини не са в днешния ден /образно казано/, а са заложени в миналото - като проява на кармичната основа на картата.

XII-obesenijatХІІ. Обесеният. Това е една от картите в Старшите Аркани, които в най-малка степен предполагат пътуване или изобщо го изключват. Централният персонаж е в пасивна, принудително или доброволно ограничена позиция, с вързани ръце и крака. Това е една от най-пасивните карти. Ако все пак се налага да се допусне - да стане дума - за преместване в пространството, за външно или вътрешно пътуване, то то би било принудително, не по собствена воля, насилствено, такова, в което човек е по-скоро транспортиран - като товар, като багаж /това, което ми хрумва - естествено като изключително хиперболизиран пример - е транспортирането на евреите до концлагер/. Посоката, в която би се извършило такова пътуване, е нежелана и/или противоположна на първоначалната. Колкото КОЛЕСНИЦАТА управлява, ръководи този процес, толкова ОБЕСЕНИЯТ не е в състояние да се намеси, да промени или да въздейства върху обективния ход на събитията. Пътуването би могло да е по вода /предвид астрологичния управител на картата - Нептун/.

XIII-smurtХІІІ. Смъртта. Едно пътуване винаги означава промяна - по-голяма или по-малка, и именно това би могло да свърже картата СМЪРТТА с тази тема, тъй като СМЪРТТА винаги е трансформация, промяна. ЗАЩО, С КАКВА ЦЕЛ? Това би могло да бъде пътуване, което изисква или налага промяна - обективна, външна или субективна, вътрешна. При определени обстоятелства нашето категорично нежелание да се променим на вътрешно ниво би предизвикало, наложило коренна, цялостна външна промяна. Това може да бъде пътуване, свързано с край, с раздяла с аспект от нашия вътрешен свят /нашето Его/ или с някаква част от външния ни свят. Но при всички положения едно такова пътуване, както всяко пътуване, няма да ни остави непроменени. С КОГО? През такова пътуване, дори и да е в компания, човек винаги преминава сам. ЗА КОЛКО ВРЕМЕ? Трансформацията, наложена от СМЪРТТА, изисква време, за да "узреят" промените.

XIV-umerenostХІV. Умереността. Тази карта би могла да ни даде по темата някаква информация, свързана с начина на пътуване - в случая вероятно и по вода - по морета, реки, океани. Символно, образно казано - пътуването ще протече "по вода", хармонично, плавно, ще бъде наслада за душата и тялото, без да преминава в нежелани крайности. В основата на такова пътуване може да бъде съчетанието на различни фактори - включително творчески, различни превозни средства и т. н.

XV-djavolutХV. Дяволът. Пътуването под знака на тази карта ще бъде с материалистична основа, цел или привкус, вероятно ще търси физическото наслаждение, полза, материална печалба. Тук ЦЕЛ могат да бъдат всякакви физически наслаждения - през алкохол, наркотици, сексуални удоволствия. КЪДЕ? пътуване в екзотични страни - Тайланд, Холандия - "Червените фенери"/, свързани с изневяра, до пътувания с "гола", чисто материална цел - печалба, която при ДЯВОЛЪТ може да бъде на всяка цена, на принципа "целта оправдава средствата". Сред целите на такова пътуване може да бъде открито евентуалното желание за отмъщение, стремежа да навредиш на някого - и в крайна сметка на самия себе си. С КОГО? ДЯВОЛЪТ рядко е сам - обикновено е в компания, която прави посягането към и консумирането на порока много по-лесно и сладко. ЗА КОЛКО ВРЕМЕ? ДЯВОЛЪТ по-лесно впримчва, отколкото пуска - откъсването, отказването от пороците е тежка работа и изисква доста време. Друга възможност е ДЯВОЛЪТ да предполага кратки, но чести пътувания /своего рода набези/.

XVI-kulataХVІ. Кулата. Зад тази карта на първо място стоят провалени пътувания или такива, които бихме предпочели да не са се състояли - своего рода "пропадания", буквални или преносни. Те могат да бъдат свързани с неприятни изненади, с посещаване на крепости, на места с високо напрежение или например вулкани, високи и опасни места, свързани или придружени от природни – или не – катаклизми /вулкани или напр. Чернобил/. Целта или същността на такива пътувания могат да имат връзка с разрушения - съзнателни или неконтролирани, нежелателни.

XVII-zvezdataХVІІ. Звездата. Под знака на ЗВЕЗДАТА могат да се извършват "мечтани" пътувания, такива, каквито отдавна сме лелеяли, до места, които отдавна мечтаем да посетим. Друга възможност при ЗВЕЗДАТА е да посетим места, които са чудотворни, лековити, изцеляващи, които ни изпълват с вяра, надежда и любов. Пътуването при ЗВЕЗДАТА може да премине под знака на "бялата лястовичка" - нещо, което ни води, което следваме, но което същевременно съществува единствено или най-вече чрез вярата ни в него.

XVIII-lunataХVІІІ. Луната. ЛУНАТА може да покровителства пътуване с ЦЕЛ творческо вдъхновение, но може и да ни заведе не там, за където сме тръгнали, да ни накара да объркаме пътя, да го подменим с друг, подобен на него и същевременно коренно различен и опасен. ЛУНАТА не е най-добрият съветник при едно пътуване, в нейно присъствие не можем да бъдем сигурни в нищо освен в това, което собствените ни фантазии могат да ни предложат.

XIX-sluncetoХІХ. Слънцето. За разлика от ЛУНАТА, на СЛЪНЦЕТО може да се разчита - то предлага реалност на плановете, сигурност при достигане на набелязаната предварително цел, яснота и откритост. Едно пътуване под знака на СЛЪНЦЕТО може да бъде до южни, горещи, слънчеви страни - или да бъде осъществено през лятото, да да бъде своеобразен "тур за овации", с цел присъствие на някакъв празник, за награждаване, изобщо - резултатно и под знака на щастливи поводи.

XX-strashnijat-sudХХ. Страшният съд. Едно пътуване под знака на тази карта може да бъде свързано с посещаването на подсъзнателно познати места - такива, на които в този си съзнателен живот не сме били или сме били, но сега ги преоткриваме, възприемаме ги по коренно различен начин, от различна гледна точка, да ни разкрие смисъл, който досега ни е убягвал. Такова пътуване може да ни заведе отново у дома, по родните места - след дълго отсъствие, например след емиграция, след гурбет. СТРАШНИЯТ СЪД може да подсказва подземен транспорт като евентуален начин на придвижване /метро, тунела под Ламанша/.

XXI-svetutХХІ. Светът. Тази карта може да покаже околосветско пътешествие, посещение на международни прояви от типа на изложения, панаири. При подобни пътувания е вероятно човек да установи многобройни контакти, запознанства, които да обогатят цялостната му представа в неговата конкретна област или за света изобщо, като цяло.


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.