Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

ТАРО КОМПАС – нова рубрика в сп. Усури, 04/2008

Истини за осъзнаване

От този брой в "УСУРИ" ще ставате свидетели на особен процес – зададени от наши читатели (а може би лично от теб...) въпроси, ще отключват мисловни и емоционални процеси, които могат да ви отнасят надалеч... в самите вас. И главният виновник ще е именно таро, тази творческа система, разширяваща съзнанието ни и спомагаща да осъзнаем своите човешки нужди и възможности. Рубрика на Илиана Смилянова

Таро е система с многобройни възможности за приложение – за себепознание и познание, за анализи и прогнози на ситуации, проблеми и отношения, за медитации и визуализации, и всички те са свързани в единно цяло, в единен подход, чиято същност и цел като че най-ясно се разбират от една от възможните интерпретации на самото име на системата, "ta rho" (eгип.) – "царски път".

Път към центъра.

В своята същност човекът е търсещ – и в този основен и непрекъснат процес на търсене и познание таро може да бъде безценен инструмент, своеобразен "компас" за вярната, божествената посока по пътя във всеки един момент. Центърът е един, пътищата са много – колкото са и пътуващите, и всеки от нас пътува като Глупака, първият от старшите аркани, нарамил своята съдба-характер, търсещ отново това, което вече е намирал, искайки да отиде там, където вече е бил и откъдето се връща... И така, отново и отново, докато всичко това открива стар–нов смисъл за нас, отново и отново, може би докато не разберем "отвътре", че пътят е в нас, че ние самите сме пътят.

0-glupakut XXI-svetut

Всеки от нас, при нужда и желание, може да се възползва от този "компас", да задава въпроси и да търси техните отговори – като се подготви за приключение на духа, за пътуване, което само по себе си е цел и което трансформира пътуващия по алхимичен начин. Като всяка система, таро има структура, която може и е добре да бъде опозната и рационално – посредством информация "отвън", с помощта на книги, курсове и др., и "отвътре" - по пътя на вътрешното интуитивно познание, чрез досег както до индивидуалната и уникална мъдрост на всеки един от нас, така и до привидно невидимия, но общодостъпен за всички извор на колективно съзнание.

Традиционно таро е считано за интуитивна система, но интуицията може както да ни дарява със силни прозрения, така и да ни подвежда. И затова същинският, благодатният път на търсене и познание обединява левия и десния, интуитивния и интелектуалния подход и извира от "златната среда" на Умереността – четиринадесетия старши аркан в таро.

Достъпът до мъдростта на таро не е привилегия за избрани – или казано по друг начин, таро може да бъде привилегия за всеки, който извърви стъпките към него. Всеки може да работи с таро – както за себе си, така и за някой друг. Таро със своя символен език е своеобразна "острилка за интуицията" и тъй като всички ние сме надарени с интуиция, при желание и постоянство можем да я използваме, да работим с нея и същевременно за нея – един благодарен процес на израстване, себепознание, себеразкриване и себереализиране.

Таро компасът ни показва вашата посока!

Можете да зададе своя въпрос на редакционния e-mail usuri@ged-bg.net. За целта обаче прочетете внимателно и изпълнете дадените по-долу общи и въвеждащи указания.

НЕОБХОДИМА ВИ Е КОЛОДА ТАРО КАРТИ – 78 НА БРОЙ. Ако не притежавате вече такава, от голямото разнообразие на пазара изберете онази колода, чийто символизъм ви харесва и ви е сроден, близък и достъпен. За онагледяване на подредбата в списанието ще бъде използвано Универсално таро на Уейт с автори Артър Уейт, Памела Колман Смит и Мери Хенсън-Робъртс.

ВЪПРОСЪТ Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОТГОВОРА (таро работи на принципа на огледалото – и какъвто е въпросът, такъв е отговорът), затова бъдете максимално ясни и конкретни – особено ако има конкретен проблем. Опитайте се да построите въпроса върху това, което искате да разберете. Максималният срок при прогнозата ще бъде около година. Ако искате да скъсите този срок, уточнете това в писмото си. След това разбъркайте картите спокойно, без да мислите за вече формулирания въпрос. По време на бъркането се опитайте да поддържате спокойно, ясно и чисто състояние на ума и емоциите – можете например "да се пренесете" на място, реално или въображаемо, което ви кара да се чувствате спокойни и отпуснати. По време на бъркането обърнете няколко карти (около пет-шест, като тази бройка е ориентировъчна, приблизителна) на 180 градуса – просто ги завъртете "надолу с главата" и ги оставете разбъркани с останалите карти. Успокойте се, доверете се на вътрешната си мъдрост и оставете ръцете си да разбъркат и обърнат картите. Когато решите, че е достатъчно, оставете ги върху масата и ги цепете на две с лявата си ръка (която се свързва с интуицията). Съберете двете купчинки и след това изтеглете от колодата една по една горните четири карти, като ги разполагате последователно в следния ред:

ТАКА ИЗГЛЕЖДА ПОДРЕДБАТА, която избрах за отговор на въпросите ви.

krast

Тя се нарича Кръст и съдържа четири карти, като значенията на позициите са следните:

1. Състоянието на нещата в момента.

2. За какво не става въпрос, как си пречите.

3. За какво става въпрос, как си помагате - съвет към питащия.

4. Тенденция на развитие, прогноза.

В ПИСМОТО С ВЪПРОСА СИ е желателно да напишете освен самия въпрос още важна за отговора информация: - Кратко представяне на самите вас – възраст, пол, занимание; - Съвсем сбито въвеждане в "контекста" на ситуацията; - Самия въпрос; - Картите в реда на тяхното изтегляне (техните наименования, номера, права или обърната е картата и коя е използваната колода).

САМОЛИЧНОСТТА НА ПИТАЩИЯ, разбира се, ще бъде запазена в тайна.

В тази таро консултация контактът между нас ще бъде непряк, опосредстван, което носи и своите ограничения и трудности. Таро отговорът е амалгама от различни присъствия – на питащия, на тълкувателя, на картите с техните символи като представители на архетипните сили. В този конкретен случай отговорът ще остава в известен смисъл "отворен", за да може да го четете и вие (четенето е вид съавторство) и да го "дописвате" за себе си, всеки със своето уникално разбиране и усещане. И тъй като всички ние сме свързани с видими и невидими нишки както един с друг, така и с божествения си източник, то във всеки "чужд" въпрос и отговор, ако ги "припознаем", "осиновим", можем да открием ключ за самите себе си, частица от общия житейски "пъзел", която да впишем в своя път към центъра.


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.