Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро поглед към любовта и нейната сянка

Всеки от нас познава трепетите на влюбването, на сътворяването на една любовна връзка. Очарование изпълва въздуха и омагьосва сетивата ни с желание и любовен порив. Одухотворени, самите ние се превръщаме в криле на вдъхновението, откриваме и споделяме даровете на великодушието и на милосърдието, проглеждаме за видимата и невидима красота – в себе си, в другия, в света...

И сме убедени: „Това е Човекът!”.

Доброволно и с готовност се привързваме. Непринудено и неуморно се радваме и се отдаваме. Вдишваме и издишваме очарование, надежда и доверие. Изследваме потенциала – своя собствен, на партньора си, на връзката. Разтягаме доброволно лимитите си, откриваме готовността си да се променяме, да се адаптираме към любимия, да следваме стъпките и поривите му, да споделяме хляба и мечтите си.

Влюбените

Картата Влюбените в таро онагледява (макар и не само) любовната среща на различни нива – физическо, духовно, емоционално, мисловно... Оглежда важните, уникални и несравними роли на мъжа и на жената, обмена между тях и висшия аз на всекиго от тях, показва общия път на споделяне, който можем да извървим само с любим човек, откритостта и честността, които са важни предпоставки за това да се опознаем без маска и без грим и да можем да се доверим изцяло и безрезервно.

Но не щеш ли...

Както се случва във всяка една приказка, нещата не остават за дълго неизменни. Качени на житейския влак, Влюбените, и добре да живеят, достигат и слизат закономерно на една следваща извънредно важна любовна гара. За да срещнат и опознаят и друга, тъмна, скрита досега страна – своята и на партньора. Да могат да я осветят и да я присъединят, да станат цялостни. И да издигнат, заедно със себе си, връзката си на ново ниво.
Това целебно „любовно изпитание” в таро е онагледено от Дявола. Карта, която в много отношения е символичен негатив на Влюбените.

Дяволът

Светлина срещу тъмнина. Свобода срещу ограничения. Доброволност срещу принудителност. Лекота срещу бреме. „Искам” срещу „трябва”. Ангелът-хранител срещу падналия ни ангел...
Гореща, често нетърпима температура, вътрешна и външна. Високо напрежение. Избухливост. Изуменото: „Как се събрах точно с този човек!”.

Желание за разрив, за бягство, за изневяра. Но вече дрънчат веригите на принудително обвързване – общи деца, апартаменти, ангажименти, роднини, кредити, обществено мнение... Навици, които ни държат в капана на еднообразието и рутината. Страхът от промяна и от отхвърляне. От самотата. Срамът и вината – и знайно, и незнайно от какво.

Много Влюбени не издържат на тази висока температура във връзката. И се разлюбват. Разделят се точно тук, на това стръмно и нажежено стъпало в любовната (си) еволюция. И търсят да влязат в нова връзка – да отворят отново примамливата и обещаваща врата на Влюбените. За да достигнат обаче отново, рано или късно, точно до там, откъдето са избягали. Защото всяка нова връзка стъпва върху успехите и провалите на старата. Можем да избягаме от всекиго, освен от себе си. Всяка стъпка и изпитание, особено трудните, имат своя смисъл и ни променят. Подтикват ни да се придвижим във вярната, нашата посока. Натискат болезнено чувствителните ни места. Подлагат на проверка поетите обещания, устойчивостта, издръжливостта и ангажираността и на партньорите, и на партньорството.

И именно тук, в трудната и нажежена атмосфера на порасналата връзка, на напредналите и задълбочили се отношения, имаме възможността да не бягаме повече от собствената си сянка. Да прогледнем за слабостите си, да признаем и да опростим дълговете си, да открием разликите, но най-вече приликите помежду ни. Да се откажем от търсене на „козел отпущения” (виновника за бедите ни) и да поемем пълна отговорност за качеството на живота си. За стойността на връзките, които изграждаме един с друг. За красотата на танца, който танцуваме с партньора си. Да се откажем от обвинения, обвързване и зависимости. Да не премълчаваме и да не си обръщаме гръб, а да споделяме с другия истината за себе си: какво искаме, от какво се страхуваме, към какво се стремим, какво харесваме, кое ни е в повече, какво ни липсва... Да изслушаме онова, което партньорът ни иска да сподели с нас.

За да можем да се опознаем истински, цялостно. Да можем да изградим такава връзка, каквато никой и нищо не може да разруши, дори и ако след време всеки от нас все пак тръгне в своя, различна посока. Връзка, основана на истината и изтъкана от невидими, нежни и устойчиви нишки. Връзка, родена от милостивата любов на две откровени, изстрадали и опростили (се) сърца.

За да открием отново невинността и вълшебството на Влюбените – на ново ниво. И да върнем доброволно сянката си на светлината.Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.