Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Anne Anka's Wise Cards

Автор: Pernilla Lindroos
55 Карти
Размери: 12,5x7,5 cm

55 игрални шеговито-сериозни карти, които с помощта на Ани ни помагат да преодолеем различни препятствия, да открием вярната нагласа и гледна точка, да се наслаждаваме на промените и да се забавляваме. С книжса с инструкции. На английски език.

tl_files/shop_images/Anne1.jpg tl_files/shop_images/Anne2.jpg

tl_files/shop_images/Anne3.jpg tl_files/shop_images/Anne4.jpg

Поръчка на или на +359(0)888 703 650.
Цена: 35 лв.
Доставка при заявка

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.