Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Crystal Visions Tarot

Автор: Jennifer Galasso
78 Карти
Размери: 7,62 х 12,7 cm

Crystal Visions Tarot остава вярно на класическата система от 78 карти на Райдър-Уейт-Смит в голяма част от своята символика, както и в наименованията на картите. Пищните изображения илюстрират основните аспекти на всяка боя и подпомагат дори начинаещите в асоциациативната им среща с картите. Колодата включва 78 карти с допълнителна карта за вглеждане в бъдещи ситуации, които все още не са известни, както и за изследване на проблеми, нуждаещи се от по-дълбоко вникване (прозрение). Книжката с инструкции предлага тълкувания както за изправено, така и за обърнато положение. Читателите на Aeclectic Tarot избират Crystal Visions Tarot за една от десетте най-добри колоди на всички времена. На английски език.

tl_files/shop_images/280D5D07-A687-4CFF-8D81-F50738B73DBF.jpeg

Поръчка на или на +359(0)888 703 650.
Цена: 45 лв.
В наличност

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.