Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Hanson-Roberts Tarot - Таро на Хенсън-Робертс

Автор: Mary Hanson-Roberts
78 Карти
Размери: 60х100 mm

tl_files/shop_images/hanson-roberts-04589.jpg tl_files/shop_images/hanson-roberts-04591.jpg tl_files/shop_images/hanson-roberts-04594.jpg

Тази таро колода, създадена от една от авторките на Универсално таро на Уейт, предлага интригуваща, приказна интерпретация на таро смволизма на Уейт, достъпна и за начинаещи. Наименованието на всяка от картите е на пет езика - английски, френски, немски, италиански и испански.

Поръчка на или на +359(0)888 703 650.
Цена: 45 лв.
В наличност

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.