Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Индианско таро - Native American Tarot Deck

Автор: Magda Conzales
78 Карти
Размери: 70 х 120 мм

Основана на индианския фолклор, тази колода представя обичаите, религията и бита на няколко индиански племена. На английски език.

tl_files/shop_images/NatAm8.jpgtl_files/shop_images/NatAmX.jpgtl_files/shop_images/NatAm.jpg

Поръчка на или на +359(0)888 703 650.
Цена: 35 лв.
Доставка при заявка

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.