Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Исторически Ленорман - Old Lenormand

Автор: Alexander Glück, Königsfurt-Urania
36 Карти
Размери: 75x44 mm

Един от най-старите варианти на тази система - първото му издание датира от около 1850 година. 36 исторически карти в техния оригинален формат, пресъздаващи атмосферата на ранния Ленорман.

Придружаващата ги книжка на Александър Глюк (на три езика - английски, немски и френски) прави интересна връзка между древните карти и съвременното им приложение. 

tl_files/shop_images/old len1.jpg

Поръчка на или на +359(0)888 703 650.
Цена: 28 лв.
В наличност

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.