Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Изцеляващи карти - Healing Cards

Автор: Чък Спецано
90 Карти
Размери: 70 х 120 мм

izcelenie1

Известният психотерапевт Чък Спецано, основател на “Психология на визията”, представя тук своя 30-годишен опит на психологически изследвания и практическа работа, като създава средство за откриване на скритите “вътрешни, личностни конспирации” и блокажи и подпомага тяхното трансформиране – което води до себеоткриване и личностно израстване. На английски език.

Поръчка на или на +359(0)888 703 650.
Цена: 50 лв.
Доставка при заявка

Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.